Chơi game mới đi các tình yêu One Piece Online - 15/10 ra mắt rồi
Các lớp nhân vật One Piece Online
One Piece Online
Có 3 class chính bao gồm: Kiếm Sĩ (cận chiến - phòng thủ tốt, máu tốt), Xạ Thủ (tầm xa, đánh nhanh, sát thương tốt), Triệu Hồi Sư (tầm xa AoE -đánh nhiều mục tiêu, diện rộng, sát thương tốt). Mỗi class có 5 kĩ năng riêng, chia ra làm 2 loại chính: đơn mục tiêu và đa mục tiêu.
Các lớp nhân vật One Piece Online
Kiếm Sĩ
Các lớp nhân vật One Piece Online
Xạ Thủ
Các lớp nhân vật One Piece Online
Triệu Hồi Sư