- Home: http://op.slg.vn/home/
- Teaser : http://goo.gl/MxtOBj
- Diễn đàn: http://diendan.slg.vn/forumdisplay.p...e-Piece-Online
- Fanpage: https://www.facebook.com/OnePieceOnlineSLG

Hệ thống đồng đội là một hệ thống rất hay trong One Piece Online. Hãy cùng khám phá nhé !

I/ Chiêu mộ đồng đội

- Quán rượu: Người chơi vào biểu tượng quán rượu để tìm và chiêu mộ đồng đội

Giới thiệu hệ thống đồng đội OP Online !

Vào giao diện quán rượu và vật phẩm “thẻ sinh mệnh” để tìm đồng đội

Giới thiệu hệ thống đồng đội OP Online !

Thẻ sinh mệnh: Mua thẻ sinh mệnh trong Cashshop, tham gia hoạt động, các chương trình khuyến mại đê tìm kiếm đồng đội

Giới thiệu hệ thống đồng đội OP Online !

- Tìm được đồng đội ưng ý

Giới thiệu hệ thống đồng đội OP Online !

- Chiêu mộ: sử dụng các vật phẩm cần thiết để chiêu mộ

II/ Đồng đội tham chiến

Giới thiệu hệ thống đồng đội OP Online !

- Đồng đội sẵn sàng tham chiến

Giới thiệu hệ thống đồng đội OP Online !

- Đồng đội vào vị trí tham chiến

- Tối đa được 5 đồng đội cùng tham chiến

III/ Nâng cấp cho đồng đội

Giới thiệu hệ thống đồng đội OP Online !

- Nâng cấp chỉ số: người chơi sử dụng Berry để nâng cấp điểm thuộc tính cho đồng đội

Giới thiệu hệ thống đồng đội OP Online !

- Nâng cấp sao: người chơi sử dụng vật phẩm nâng cấp sao cho đồng đội để tăng giới hạn chỉ số cường hóa thuộc tính

Giới thiệu hệ thống đồng đội OP Online !

- Nâng cấp kỹ năng: người chơi sử dụng sách kỹ năng để nâng cấp kỹ năng bản thân cho đồng đội

Giới thiệu hệ thống đồng đội OP Online !

- Lấy lại tiền đã cương hóa kỹ năng (90% berry đã sử dụng)

IV/ Chiêu mộ đội có duyên phận

- Các thành viên trong băng có duyên phân (tác động kích hoạt chỉ số ẩn) tăng sức mạnh khi cùng ở trong băng hải tăc. Điêu kiện cần: có các đồng đội phù hợp để kích hoạt các thành viên trong băng, không nhất thiết cùng tham chiến.

Giới thiệu hệ thống đồng đội OP Online !
Giới thiệu hệ thống đồng đội OP Online !

V/ Trục xuất đồng đội

Giới thiệu hệ thống đồng đội OP Online !
Loại bỏ đồng đội nhận lại một phần Berry và vật phẩm đã dùng để nâng cấp.
SF.TEAM