Huyết - Chiến
Khai mở máy chủ 1 : Huyết Chiến
Thời gian Test : 10h ngày 19/10/2014
Thời gian Open : 10h ngày 20/10/2014


Server cam kết hoạt động lâu dài và ổn định !

10h00 [20/10/2014] OpenBeta Huyết Chiến Công Thành Chiến Đồ Xanh Alphatest Bây Giờ !Thông Tin Máy Chủ

10h00 [20/10/2014] OpenBeta Huyết Chiến Công Thành Chiến Đồ Xanh Alphatest Bây Giờ ! Trang chủ :
http://huyet-chien.com/

10h00 [20/10/2014] OpenBeta Huyết Chiến Công Thành Chiến Đồ Xanh Alphatest Bây Giờ ! Trang đăng ký:
http://huyet-chien.com/register

10h00 [20/10/2014] OpenBeta Huyết Chiến Công Thành Chiến Đồ Xanh Alphatest Bây Giờ ! Tải Game:
http://huyet-chien.com/taigame/index.html

10h00 [20/10/2014] OpenBeta Huyết Chiến Công Thành Chiến Đồ Xanh Alphatest Bây Giờ ! Yahoo hỗ trợ: hotro.huyetchien


10h00 [20/10/2014] OpenBeta Huyết Chiến Công Thành Chiến Đồ Xanh Alphatest Bây Giờ !Thông Tin Chung

THÔNG TIN HỖ TRỢ TÂN THỦ
+ Hỗ trợ ngay level 30 khi vào game
+ Trang bị Kim Phong Full
+ 4h x2 EXP Kinh Nghiệm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
+ Hoa Đăng hằng ngày (có cơ hội nhận ngay 3.000.000 exp)
+ Bang hội cực hot
+ Vượt ải với nhiều phần thưởng
+ Boss tiểu hoàng kim
+
+ Boss Đại Hoàng Kim
+ Và Nhiều Tính Năng Khác
TÍNH NĂNG SERVER
+ Anti Hack 99%
+ Hệ thống kỹ năng chuẩn VNG: Bổng dí, Phong Sương, Rồng dí, Đoạn hồn thích, Trang bị xanh chuẩn
+ Trang bị Định Quốc, An Bang
+ Nhiệm vụ dã tẩu đa dạng
+ Trang bị Thiên Hoàng, Nhu Tình, Hiệp Cốt
+ Hệ thống MAP EXP Luyện Công Chuẩn
+ Hệ thống Auto hỗ trợ đa dạng
+ Xác định tọa độ
+ Hệ thống phân kênh chát chuẩn VNG
+ Skill cân bằng phái cao
+ Đại chiến Bang Hội
+ Bang hội chuẩn VNG
+ Túi hành trang mới
+ Tống Kim phân biệt đẳng cấp
+ Hệ thống Boss đa dạng phong phú
+ Hệ thống kỹ năng cân bằng đến cấp 120 + Hệ thống chức năng: Kết duyên, PK, Kỳ Trân Các ổn định

10h00 [20/10/2014] OpenBeta Huyết Chiến Công Thành Chiến Đồ Xanh Alphatest Bây Giờ !Phần thưởng Đua Top
Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu
Hạng 2: 1 Set AB Ramdon (dây 18) + 1 ngựa Phi Vân
Hạng 3: 1 Set AB Ramdon (dây 15)+ 1 ngựa Phi Vân
Hạng 4:1 Set Định Quốc MaxOPTION + 1 ngựa Chiếu Dạ
Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ
Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500 xu
Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 400 xu
Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 300 xu
Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 300 xu
--------------------------------------------------
Top 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)
1 Túi Ngựa 80x (Ramdon) + 200xu
-------------------------
Lưu ý: Những phần thưởng trên là vĩnh viễn ! Mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 giải

10h00 [20/10/2014] OpenBeta Huyết Chiến Công Thành Chiến Đồ Xanh Alphatest Bây Giờ !Vài hình ảnh InGame
10h00 [20/10/2014] OpenBeta Huyết Chiến Công Thành Chiến Đồ Xanh Alphatest Bây Giờ !
10h00 [20/10/2014] OpenBeta Huyết Chiến Công Thành Chiến Đồ Xanh Alphatest Bây Giờ !

---------- Post added 10-20-2014 at 06:51 AM ---------- Previous post was 10-19-2014 at 10:37 AM ----------

Huyết - Chiến
Khai mở máy chủ 1 : Huyết Chiến
Thời gian Test : 10h ngày 19/10/2014
Thời gian Open : 10h ngày 20/10/2014


Server cam kết hoạt động lâu dài và ổn định !

Thông Tin Máy Chủ

Trang chủ : http://huyet-chien.com/

Trang đăng ký: http://huyet-chien.com/register

Tải Game: http://huyet-chien.com/taigame/index.html

Yahoo hỗ trợ: hotro.huyetchien