Dành cho những ai đã từng 1 thời đam mê phi đội
H đây mình đã tìm ra đc 1 sv phi đội private ổn định lâu dài
tỉ lệ exp/drop cao - hệ thống boss đầy đủ
webgame: http://dragononline.noip.me/
fanpage: https://www.facebook.com/phidoi27?fref=nf