Khai Mở Máy Võ Lâm Tranh Đấu
Open Server : 10h Ngày 22/10/2014


Thông Tin Máy Chủ

10h00 [22/10/2014] OPENBETA Võ Lâm Tranh Đấu, Alphatest Ngay Bây Giờ Để Cảm Nhận !!! Trang chủ :
http://volamtranhdau.com/

10h00 [22/10/2014] OPENBETA Võ Lâm Tranh Đấu, Alphatest Ngay Bây Giờ Để Cảm Nhận !!! Trang đăng ký:
http://volamtranhdau.com/register

10h00 [22/10/2014] OPENBETA Võ Lâm Tranh Đấu, Alphatest Ngay Bây Giờ Để Cảm Nhận !!! Tải Game:
http://volamtranhdau.com/taigame/index.html

10h00 [22/10/2014] OPENBETA Võ Lâm Tranh Đấu, Alphatest Ngay Bây Giờ Để Cảm Nhận !!! Yahoo hỗ trợ: gmtranhdau


I.Sự Kiện Đua Top 72h Vàng

Thời gian đua TOP: 10h ngày 22/10 --> 10h ngày 25/10/2014.

Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu + + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 3: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 4:1 Set Định Quốc MaxOPTION + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 5 KNB + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 4 KNB + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 3 KNB + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 2 KNB + 1 Danh Hiệu TopTop 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)
1 Túi Ngựa 80 (Ramdon) + 2KNB


II.Hỗ trợ tân thủ

· Nhận Ngay Level 30
. Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
· 5000 Lượng
· 1 Ngựa Túc Sương
· Nhận x2 Kinh Nghiệm 8h
. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125
. Hỗ Trợ 1 Skill 9x Tự Chọn Khi Đạt Cấp 80

III.Thông Tin Server.
-Post item trên kênh hệ thống
-Mặt nạ đa dạng phong phú
-Dã tẩu full chuẩn
-Đính tháo item - khoá rương an toàn
-Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
-Event đa dạng phong phú
-Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG .
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội
-Tìm Tọa Độ Mini Map .
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. .
-Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
-Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn .
-Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn
-Phân Biệt Nội Công Ngoại Công
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. .
-Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
-Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú .
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa


10h00 [22/10/2014] OPENBETA Võ Lâm Tranh Đấu, Alphatest Ngay Bây Giờ Để Cảm Nhận !!!


10h00 [22/10/2014] OPENBETA Võ Lâm Tranh Đấu, Alphatest Ngay Bây Giờ Để Cảm Nhận !!!
10h00 [22/10/2014] OPENBETA Võ Lâm Tranh Đấu, Alphatest Ngay Bây Giờ Để Cảm Nhận !!!
10h00 [22/10/2014] OPENBETA Võ Lâm Tranh Đấu, Alphatest Ngay Bây Giờ Để Cảm Nhận !!!

10h00 [22/10/2014] OPENBETA Võ Lâm Tranh Đấu, Alphatest Ngay Bây Giờ Để Cảm Nhận !!!


---------- Post added at 06:12 PM ---------- Previous post was at 09:21 AM ----------

Khai Mở Máy Võ Lâm Tranh Đấu
Open Server : 10h Ngày 22/10/2014


Thông Tin Máy Chủ

Trang chủ : http://volamtranhdau.com/

Trang đăng ký: http://volamtranhdau.com/register

Tải Game: http://volamtranhdau.com/taigame/index.html

Yahoo hỗ trợ: gmtranhdau

I.Sự Kiện Đua Top 72h Vàng

Thời gian đua TOP: 10h ngày 22/10 --> 10h ngày 25/10/2014.

Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu + + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 3: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 4:1 Set Định Quốc MaxOPTION + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 5 KNB + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 4 KNB + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 3 KNB + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 2 KNB + 1 Danh Hiệu Top

---------- Post added 10-22-2014 at 06:36 AM ---------- Previous post was 10-21-2014 at 06:12 PM ----------

Khai Mở Máy Võ Lâm Tranh Đấu
Open Server : 10h Ngày 22/10/2014


Thông Tin Máy Chủ

Trang chủ : http://volamtranhdau.com/

Trang đăng ký: http://volamtranhdau.com/register

Tải Game: http://volamtranhdau.com/taigame/index.html

Yahoo hỗ trợ: gmtranhdau

I.Sự Kiện Đua Top 72h Vàng

Thời gian đua TOP: 10h ngày 22/10 --> 10h ngày 25/10/2014.

Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu + + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 3: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 4:1 Set Định Quốc MaxOPTION + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 5 KNB + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 4 KNB + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 3 KNB + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 2 KNB + 1 Danh Hiệu Top


Top 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)
1 Túi Ngựa 80 (Ramdon) + 2KNB

II.Hỗ trợ tân thủ
· Nhận Ngay Level 30
. Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
· 5000 Lượng
· 1 Ngựa Túc Sương
· Nhận x2 Kinh Nghiệm 8h
. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125
. Hỗ Trợ 1 Skill 9x Tự Chọn Khi Đạt Cấp 80
III.Thông Tin Server.
-Post item trên kênh hệ thống
-Mặt nạ đa dạng phong phú
-Dã tẩu full chuẩn
-Đính tháo item - khoá rương an toàn
-Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
-Event đa dạng phong phú
-Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG .
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội
-Tìm Tọa Độ Mini Map .
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. .
-Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
-Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn .
-Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn
-Phân Biệt Nội Công Ngoại Công
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. .
-Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
-Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú .
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa