link download : http://www.mediafire.com/download/61...toNhatkiem.rar

lưu ý đây là bản demo nên sẽ còn có một số lổi phát sinh
có gì đóng góp ý kiến để cố gắng khắc phục