Hoạt động từ đầu tháng 10 cho đến nay, Sro Xưng Bá đã cho thấy sự ổn định của một server trong làng Sro Private.

Để tri ân đến toàn bộ gamer đã đồng hành cùng Sro Xưng Bá trong thời gian qua.


BQT tiến hành cập nhật Item Gold đổi Silk.
(500m = 100 Silk)

[SroXungBa.Com] Gold Đổi Silk - LV 120 - D13 - SUN D13 Drop Jupiter.


Trang chủ: http://sroxungba.com/
Diễn đàn: http://sroxungba.com/forum/forum.php
Quản lý tài khoản : http://taikhoan.sroxungba.com/
Tải Game : http://sroxungba.com/forum/showthrea...6%B0ng-B%C3%A1Thông Tin SroXungBa.Com


-Race: Chinese and EU
-Max Lv : 120
-Item : D13 ngoại hình chuẩn.
-Exp/Sp Rate: 250x (AP mob 129, 130 : 1000x)
-Drop Item : 10x
-Gold drop : 5x
-Skill Max : 120
-Rate Alchemy : 1 » 8 100%. 8 » random
-SOM, SUN D13 Drop tại quái lv 116 » 120 Map Jupiter, Quái 129 130 Map Ap!

Hỗ trợ tân thủ:

- Pet 7 Ngày
- 1000 Bình HP/MP
- 50 DCN
- 10m SP
- 2m Gold
- Full set Som D12 (dùng từ lv 1)
- Và 1 số vật phẩm khác.


[SroXungBa.Com] Gold Đổi Silk - LV 120 - D13 - SUN D13 Drop Jupiter.