Thay đổi phương thức nạp tiền vào game Kiếm Tung

I. Chuyển Gem vào nhân vật


Bước 1 :

Vào trang : https://pay.vigo.vn

- Chọn Nạp GAME, chọn tiếp ‘Từ tài khoản GEM’, chọn game, mệnh giá nạp rồi bấm Tiếp tục

Thay đổi phương thức nạp tiền vào game


Bước 2: Xác nhận lại thông tin bằng cách nhập mật đăng nhập tài khoản, rồi chọn Xác nhận:

Thay đổi phương thức nạp tiền vào game

Sau khi chuyển Gem thành công sẽ hiển thị màn hình thông báo giao dịch nạp tiền thành công.

II. Nhận Kim bảo trong game

Sau khi đã chuyển Gem thành công từ hệ thống nạp Gem, muốn nhận Kim bảo cho nhân vật, người chơi phải thao tác Rút Kim bảo bằng cách Click vào "Nhận kim bảo" trên giao diện game hoặc rút từ trong tài khoản vào túi đồ:

Thay đổi phương thức nạp tiền vào game

Nhận kim bảo trên giao diện gameThay đổi phương thức nạp tiền vào game

Rút Kim bảo trong giao diện túi đồ
BQT Kiếm Tung
By SF.Team