Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Tranh Hùng 14h 24-10-2014


Trang chủ : http://tranhhungthienha.com/
Diễn đàn : http://tranhhungthienha.com/forum/forum.php

Thời gian đua Top
Từ 14h00 ngày 24-10-2014 Đến 10h sáng ngày 26-10-2014
Phần Thưởng Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Tranh Hùng

*Top 1 Sever:
- 1 Nhạc Vương Kiếm
- 1 Ngựa Bôn Tiêu
- 4 Lệnh bài AB

*Top 2 Sever:
- 1 Nhạc Vương Kiếm
- 1 Ngựa Phi Vân
- 4 Lệnh bài AB

*Top 3 đến 5 Sever:
- 1 Ngựa 8x tuỳ chọn
- 4 Lệnh bài AB

*Top 6 đến 10 Sever:
- 1 Ngựa 8x tuỳ chọn
- 4 Lệnh bài ĐQ tuỳ chọn

*Top 1 Phú hộ:
- X2 số tiền hiện có

*Top 1 Môn Phái: (Lưu ý chỉ Top 1 môn phái)

- Nhân vật nữ sẽ được 1 set Nhu tình
- Nhân vật Nam 1 set hiệp cốt
*Lưu ý:
Mỗi nhân vật chỉ được nhận thưởng 1 lần
Nếu nhân vật đã nhận phần thưởng Top Sever rồi mà đang có hạng 1 ở Top môn phái thì người đứng thứ 2 môn phái sẽ nhận phần thưởng đó.

Sau khi kết thúc đua Top xong chúng tôi sẽ thông NPC để các bạn đến nhận thưởng.

BQT tranhhungthienha.com/

---------- Post added at 12:04 PM ---------- Previous post was at 12:01 PM ----------

AE đăng kí chuẩn bị vào chiến nhé. Còn 1h53p nữa thôi.