BQT BaDODao.Com xin thông báo :

Hôm nay BQT xin phép Open chính thức server mới Chu Tước cùng nhiều Ưu đãi .

Thông Tin Sever và 1 số hình ảnh về Sever ĐKVS 2

Trang Chủ: http://badodao.com


KHUYẾN MẠI 100% Thẻ CÀO đến hết ngày 20/11/2014
SEVER HỖ TRỢ TÂN THỦ VIP
* Hỗ trợ tân thủ

- Lên cấp 40
- Bộ đồ cam [Truyền Thuyết] cấp 40
- Tọa kỵ luyện thú đan x500
- Chân khí đan x500
- Đồng khóa 999.999.999
- [10 bội EXP] x10
- Thần hành phù x500

* Hoạt động hàng ngày

- Map train KNB tại Vạn Kiếp Cốc
- Map train EXP tại Tiêu Dao Sơn
- Long Thành Chiến diễn ra tất cả các ngày trong Tuần
- Vô Song Chiến Trường diễn ra tất cả các ngày trong Tuần
- Trận Doanh
- Lăng Tự
- Lôi Đài Tỉ Võ

* Đua TOP nhận thượng
- Top 1 - 5 Lực Chiến: Nhận 6.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Cấp nhân vật: Nhận 6.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Gia tướng: Nhận 2.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Thú cưỡi: Nhận 2.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Lăng tự: Nhận 2.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Lôi Đài Tỉ Võ: Nhận 2.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Lăng tự: Nhận 2.000.000 KNB
- Công bố kết quả sau 1 tuần khai mở sever

* Hỗ trợ: badodao_hotro@yahoo.com.vn
Trang chủ: http://badodao.com
Khai mở SERVER mới DKVS 3 - Đua TOP, Khuyến mại khủng, Free KNB

Khai mở SERVER mới DKVS 3 - Đua TOP, Khuyến mại khủng, Free KNB

Khai mở SERVER mới DKVS 3 - Đua TOP, Khuyến mại khủng, Free KNB

Khai mở SERVER mới DKVS 3 - Đua TOP, Khuyến mại khủng, Free KNBKhai mở SERVER mới DKVS 3 - Đua TOP, Khuyến mại khủng, Free KNBKhai mở SERVER mới DKVS 3 - Đua TOP, Khuyến mại khủng, Free KNB

Khai mở SERVER mới DKVS 3 - Đua TOP, Khuyến mại khủng, Free KNB

Khai mở SERVER mới DKVS 3 - Đua TOP, Khuyến mại khủng, Free KNB

Khai mở SERVER mới DKVS 3 - Đua TOP, Khuyến mại khủng, Free KNB

Khai mở SERVER mới DKVS 3 - Đua TOP, Khuyến mại khủng, Free KNB

Khai mở SERVER mới DKVS 3 - Đua TOP, Khuyến mại khủng, Free KNB

Khai mở SERVER mới DKVS 3 - Đua TOP, Khuyến mại khủng, Free KNB

Khai mở SERVER mới DKVS 3 - Đua TOP, Khuyến mại khủng, Free KNB

Khai mở SERVER mới DKVS 3 - Đua TOP, Khuyến mại khủng, Free KNB

Khai mở SERVER mới DKVS 3 - Đua TOP, Khuyến mại khủng, Free KNB

Khai mở SERVER mới DKVS 3 - Đua TOP, Khuyến mại khủng, Free KNB