" Game Ngạo Thế Online mở Alpha test vào ngày lúc 10h ngày 28/10/2014, Close Beta
★Tham gia Code kích hoạt Alpha Test★

Chỉ 2000 Code★10h,ngày 28/10/2014

★Trang chủ http://ngaothe.vn/ | Click★

★Fanpage https://www.facebook.com/ngaotheonline.ogames

Cách thức nhận code: Có 2 cách sau.

1. Nhập số điện thoại (để admin gửi tin nhắn kèm code), Nhập vào link bên dưới:
http://ngaothe.vn/ -> GiftCode -> nhập số điện thoại -> code sẽ gửi qua tin nhắn điện thoại trước ngày 28/10/2014
Note:
1. Mỗi tài khoản active vào game sẽ nhập đầy đủ code và nhận thêm 1.000 KNB
2. Đến 23h59 ngày 28/10. BQT sẽ xoá dữ liệu và đến 10h ngày 30/10 sẽ chính thức Open Beta (Không Reset)