Nhất Kiếm
Khai mở máy chủ 1 : Công Thành Chiến

Thời gian Open : 10h ngày 27/10/2014


Server cam kết hoạt động lâu dài và ổn định !

10h00 [27/10/2014] OPENBETA nhat-kiem.com Phiên Bản Công Thành Chiến, Đồ Xanh !!!Thông Tin Máy Chủ

10h00 [27/10/2014] OPENBETA nhat-kiem.com Phiên Bản Công Thành Chiến, Đồ Xanh !!! Trang chủ :
http://nhat-kiem.com

10h00 [27/10/2014] OPENBETA nhat-kiem.com Phiên Bản Công Thành Chiến, Đồ Xanh !!! Trang đăng ký:
http://nhat-kiem.com/register

10h00 [27/10/2014] OPENBETA nhat-kiem.com Phiên Bản Công Thành Chiến, Đồ Xanh !!! Tải Game:
http://nhat-kiem.com/taigame/index.html

10h00 [27/10/2014] OPENBETA nhat-kiem.com Phiên Bản Công Thành Chiến, Đồ Xanh !!! Yahoo hỗ trợ: hotro.huyetchien


10h00 [27/10/2014] OPENBETA nhat-kiem.com Phiên Bản Công Thành Chiến, Đồ Xanh !!!Thông Tin Chung

THÔNG TIN HỖ TRỢ TÂN THỦ
+ Hỗ trợ ngay level 50 khi vào game
+ Trang bị Kim Phong
+ 4h x2 EXP Kinh Nghiệm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
+ Hoa Đăng hằng ngày (có cơ hội nhận ngay 3.000.000 exp)
+ Bang hội cực hot
+ Vượt ải với nhiều phần thưởng
+ Boss tiểu hoàng kim
+
+ Boss Đại Hoàng Kim
+ Và Nhiều Tính Năng Khác
TÍNH NĂNG SERVER
+ Anti Hack 99%
+ Hệ thống kỹ năng chuẩn VNG: Bổng dí, Phong Sương, Rồng dí, Đoạn hồn thích, Trang bị xanh chuẩn
+ Trang bị Định Quốc, An Bang
+ Nhiệm vụ dã tẩu đa dạng
+ Trang bị Thiên Hoàng, Nhu Tình, Hiệp Cốt
+ Hệ thống MAP EXP Luyện Công Chuẩn
+ Hệ thống Auto hỗ trợ đa dạng
+ Xác định tọa độ
+ Hệ thống phân kênh chát chuẩn VNG
+ Skill cân bằng phái cao
+ Đại chiến Bang Hội
+ Bang hội chuẩn VNG
+ Túi hành trang mới
+ Tống Kim phân biệt đẳng cấp
+ Hệ thống Boss đa dạng phong phú
+ Hệ thống kỹ năng cân bằng đến cấp 120 + Hệ thống chức năng: Kết duyên, PK, Kỳ Trân Các ổn định

10h00 [27/10/2014] OPENBETA nhat-kiem.com Phiên Bản Công Thành Chiến, Đồ Xanh !!!Phần thưởng Đua Top
Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu
Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân
Hạng 3: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân
Hạng 4:1 Set Định Quốc MaxOPTION + 1 ngựa Chiếu Dạ
Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ
Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500 xu
Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 400 xu
Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 300 xu
Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 300 xu
--------------------------------------------------
Top 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)
1 Túi Ngựa 80x (Ramdon) + 200xu
-------------------------
Lưu ý: Những phần thưởng trên là vĩnh viễn ! Mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 giải10h00 [27/10/2014] OPENBETA nhat-kiem.com Phiên Bản Công Thành Chiến, Đồ Xanh !!!


---------- Post added 10-27-2014 at 06:58 AM ---------- Previous post was 10-26-2014 at 10:28 PM ----------

Nhất Kiếm
Khai mở máy chủ 1 : Công Thành Chiến

Thời gian Open : 10h ngày 27/10/2014


Server cam kết hoạt động lâu dài và ổn định !

Thông Tin Máy Chủ

Trang chủ : http://nhat-kiem.com

Trang đăng ký: http://nhat-kiem.com/register

Tải Game: http://nhat-kiem.com/taigame/index.html

Yahoo hỗ trợ: gm.nhatkiem

Thông Tin Chung

THÔNG TIN HỖ TRỢ TÂN THỦ
+ Hỗ trợ ngay level 50 khi vào game
+ Trang bị Kim Phong
+ 4h x2 EXP Kinh Nghiệm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
+ Hoa Đăng hằng ngày (có cơ hội nhận ngay 3.000.000 exp)
+ Bang hội cực hot
+ Vượt ải với nhiều phần thưởng
+ Boss tiểu hoàng kim
++ Boss Đại Hoàng Kim
+ Và Nhiều Tính Năng Khác
TÍNH NĂNG SERVER
+ Anti Hack 99%
+ Hệ thống kỹ năng chuẩn VNG: Bổng dí, Phong Sương, Rồng dí, Đoạn hồn thích, Trang bị xanh chuẩn
+ Trang bị Định Quốc, An Bang
+ Nhiệm vụ dã tẩu đa dạng
+ Trang bị Thiên Hoàng, Nhu Tình, Hiệp Cốt
+ Hệ thống MAP EXP Luyện Công Chuẩn
+ Hệ thống Auto hỗ trợ đa dạng
+ Xác định tọa độ
+ Hệ thống phân kênh chát chuẩn VNG
+ Skill cân bằng phái cao
+ Đại chiến Bang Hội
+ Bang hội chuẩn VNG
+ Túi hành trang mới
+ Tống Kim phân biệt đẳng cấp
+ Hệ thống Boss đa dạng phong phú
+ Hệ thống kỹ năng cân bằng đến cấp 120 + Hệ thống chức năng: Kết duyên, PK, Kỳ Trân Các ổn định

Phần thưởng Đua Top
Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu
Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân
Hạng 3: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân
Hạng 4:1 Set Định Quốc MaxOPTION + 1 ngựa Chiếu Dạ
Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ
Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500 xu
Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 400 xu
Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 300 xu
Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 300 xu
--------------------------------------------------
Top 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)
1 Túi Ngựa 80x (Ramdon) + 200xu
-------------------------
Lưu ý: Những phần thưởng trên là vĩnh viễn ! Mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 giải

---------- Post added at 08:20 AM ---------- Previous post was at 06:58 AM ----------

Nhất Kiếm
Khai mở máy chủ 1 : Công Thành Chiến

Thời gian Open : 10h ngày 27/10/2014


Server cam kết hoạt động lâu dài và ổn định !

Thông Tin Máy Chủ

Trang chủ : http://nhat-kiem.com

Trang đăng ký: http://nhat-kiem.com/register

Tải Game: http://nhat-kiem.com/taigame/index.html

Yahoo hỗ trợ: gm.nhatkiem

---------- Post added at 09:04 AM ---------- Previous post was at 08:20 AM ----------

Nhất Kiếm
Khai mở máy chủ 1 : Công Thành Chiến

Thời gian Open : 10h ngày 27/10/2014


Server cam kết hoạt động lâu dài và ổn định !

Thông Tin Máy Chủ

Trang chủ : http://nhat-kiem.com

Trang đăng ký: http://nhat-kiem.com/register

Tải Game: http://nhat-kiem.com/taigame/index.html

Yahoo hỗ trợ: gm.nhatkiem