SVGIAPNGO ANH EM Vào XEM trước khi chơi nhé :
sv chắc sẽ sập index thì ăn cắp còn sũa
ai chơi sv ấy , cố gắn mà nạp thẻ tớ cho đie thì ae tự mà gánh lấy
đây là một lời tuyên bố cho cái chết của sv giapngogt-sm