Trang chủ : http://tuyetson.net
Diễn đàn : http://forum.tuyetson.net
Facebook: http://facebook.com/tuyetsonjxĐúng 15h00 ngày 09/01/2013 Server Mới chuẩn Công Thành Chiến , Cày Quốc , Đồ Xanh , Auto Ingame , chính thức Open đua TOP

- Thời gian đua TOP ngày 09/01 đến hết ngày 20/01/2014

Phần thưởng Sự Kiện Open đua TOP

TOP 1 : Set HKMP + Vũ khí HKMP + Xích Long Câu + 5000xu + Bang Hội
TOP 2 : Set HKMP + Vũ khí HKMP + Xích Long Câu + 2000xu + Bang Hội
TOP 3 : Set HKMP + Vũ khí HKMP + Xích Long Câu + Bang Hội
TOP 4 : Xích Long Câu + 2000Xu
TOP 5 : Xích Long Câu + 2000Xu
TOP 6 : Xích Long Câu + 2000Xu
TOP 7 : Xích Long Câu + 2000Xu
TOP 8 : Xích Long Câu + 2000Xu
TOP 9 : Xích Long Câu + 2000Xu
TOP 10 : Xích Long Câu + 2000Xu

Ngoài ra sẽ có phần thưởng TOP ngày cho 3 vị trí đầu TOP từng ngày
Tính năng server mới chuẩn CTC , đồ xanh , cày cuốc , Free 100%

Tính năng Server Chuẩn SHXT !
+ Cấp độ tối đa là 200
+ Tính Năng Nhiệm Vụ Sát Thủ.
+ Boss Hoàng Kim và Tiểu Hoàng Kim Theo Giờ (Hằng Ngày)
+ Quả Huy Hoàng
+ Tính Năng Dã Tẩu.
+ Phong Lăng Độ.
+ Tính Năng Tống Kim.
+ Vượt Ải
+ Tính Năng Bang Hội
+ Tính Năng Liên Đấu.
+ Chức Năng Trùng Sinh Nhật Vật
Trang Bị:
+ Đồ xanh
+ Định Quốc
+ Nhu Tình
+ Hiệp Cốt
+ An Bang

Hệ thống ngựa bao gồm:
+ Các loại ngựa 8x
+ Phi Vân
+ Bôn Tiêu
+ Phiêu Vũ

Tính Năng Hỗ Trợ:
+ Kỳ Trân Các với giao thiện chuẩn
+ Rương hành trang cùng 4 rương tại npc gửi đồ