muhoanglong.net
muhoanglong.net


MÁY CHỦ MỚI BẠCH LONG

muhoanglong.net mu open ngày 17/5 18/5, mu sắp open 17/5/2014 18/5/2014, mu mới raKO BÁN ĐỒmuhoanglong.net mu open ngày 17/5 18/5, mu sắp open 17/5/2014 18/5/2014, mu mới ra


Open Chính thức 20h00 - 17/5/2014

( tức vào lúc 8h tối )muhoanglong.net mu open ngày 17/5 18/5, mu sắp open 17/5/2014 18/5/2014, mu mới ra. THÔNG TIN OPEN GAME SERVER

Hỗ trợ tân thủ Khi open : 5 lần rs - 400 lv - 1500 point - 10 triệu zen

[B][COLOR=#008000]