Thời gian Open: 10H00 ngày 1/11/2014


Server cam kết hoạt động lâu dài và ổn định !

10h00 [1/11/2014] OPENBETA MINH CHỦ PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH ĐỒ XANH TRẢI NGHIỆM NGayThông Tin Máy Chủ

10h00 [1/11/2014] OPENBETA MINH CHỦ PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH ĐỒ XANH TRẢI NGHIỆM NGay Trang chủ :
http://volam-minhchu.com/

10h00 [1/11/2014] OPENBETA MINH CHỦ PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH ĐỒ XANH TRẢI NGHIỆM NGay Trang đăng ký:
http://volam-minhchu.com/register

10h00 [1/11/2014] OPENBETA MINH CHỦ PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH ĐỒ XANH TRẢI NGHIỆM NGay Tải Game:
http://volam-minhchu.com/taigame/index.html

10h00 [1/11/2014] OPENBETA MINH CHỦ PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH ĐỒ XANH TRẢI NGHIỆM NGay Yahoo hỗ trợ: hotromc


TRONG THỜI GIAN ĐUA TOP SẼ ĐÓNG MỌI HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TỚI EXP VÀ KO BÁN TIÊN THẢO LỘ.

10h00 [1/11/2014] OPENBETA MINH CHỦ PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH ĐỒ XANH TRẢI NGHIỆM NGayThông Tin Chung

THÔNG TIN HỖ TRỢ TÂN THỦ
+ Hỗ trợ ngay level 50 khi vào game
+ Trang bị Kim Phong
+ 4h x2 EXP Kinh Nghiệm, 2h x2 SKILL

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
+ Hoa Đăng hằng ngày (có cơ hội nhận ngay 3.000.000 exp)
+ Bang hội cực hot
+ Vượt ải với nhiều phần thưởng
+ Boss tiểu hoàng kim
+
+ Boss Đại Hoàng Kim
+ Và Nhiều Tính Năng Khác
TÍNH NĂNG SERVER
+ Anti Hack 99%
+ Hệ thống kỹ năng chuẩn VNG: Bổng dí, Phong Sương, Rồng dí, Đoạn hồn thích, Trang bị xanh chuẩn
+ Trang bị Định Quốc, An Bang
+ Nhiệm vụ dã tẩu đa dạng
+ Trang bị Thiên Hoàng, Nhu Tình, Hiệp Cốt
+ Hệ thống MAP EXP Luyện Công Chuẩn
+ Hệ thống Auto hỗ trợ đa dạng
+ Xác định tọa độ
+ Hệ thống phân kênh chát chuẩn VNG
+ Skill cân bằng phái cao
+ Đại chiến Bang Hội
+ Bang hội chuẩn VNG
+ Túi hành trang mới
+ Tống Kim phân biệt đẳng cấp
+ Hệ thống Boss đa dạng phong phú
+ Hệ thống kỹ năng cân bằng đến cấp 120 + Hệ thống chức năng: Kết duyên, PK, Kỳ Trân Các ổn định

10h00 [1/11/2014] OPENBETA MINH CHỦ PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH ĐỒ XANH TRẢI NGHIỆM NGayPhần thưởng Đua Top
Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu +1 Danh Hiệu Top
Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân
+1 Danh Hiệu Top
Hạng 3: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân
+1 Danh Hiệu Top
Hạng 4:1 Set Định Quốc MaxOPTION + 1 ngựa Chiếu Dạ
+1 Danh Hiệu Top
Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ
+1 Danh Hiệu Top
Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ
+1 Danh Hiệu Top
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500 xu
+1 Danh Hiệu Top
Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 400 xu
+1 Danh Hiệu Top
Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 300 xu
+1 Danh Hiệu Top
Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 300 xu
+1 Danh Hiệu Top
--------------------------------------------------
Top 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)
1 Túi Ngựa 80x (Ramdon) + 3TTL 8h
+1 Danh Hiệu Top
-------------------------
Lưu ý: Những phần thưởng trên là vĩnh viễn ! Mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 giải10h00 [1/11/2014] OPENBETA MINH CHỦ PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH ĐỒ XANH TRẢI NGHIỆM NGay This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 789x535.
10h00 [1/11/2014] OPENBETA MINH CHỦ PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH ĐỒ XANH TRẢI NGHIỆM NGay


---------- Post added at 06:40 PM ---------- Previous post was at 02:03 PM ----------

Thời gian Open: 10H00 ngày 1/11/2014


Server cam kết hoạt động lâu dài và ổn định !

Thông Tin Máy Chủ

Trang chủ : http://volam-minhchu.com/

Trang đăng ký: http://volam-minhchu.com/register

Tải Game: http://volam-minhchu.com/taigame/index.html

Yahoo hỗ trợ: hotromc

TRONG THỜI GIAN ĐUA TOP SẼ ĐÓNG MỌI HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TỚI EXP VÀ KO BÁN TIÊN THẢO LỘ.

---------- Post added 11-01-2014 at 09:13 AM ---------- Previous post was 10-31-2014 at 06:40 PM ----------

Thời gian Open: 10H00 ngày 1/11/2014


Server cam kết hoạt động lâu dài và ổn định !

Thông Tin Máy Chủ

Trang chủ : http://volam-minhchu.com/

Trang đăng ký: http://volam-minhchu.com/register

Tải Game: http://volam-minhchu.com/taigame/index.html

Yahoo hỗ trợ: hotromc

TRONG THỜI GIAN ĐUA TOP SẼ ĐÓNG MỌI HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TỚI EXP VÀ KO BÁN TIÊN THẢO LỘ.