Website : http://hoingoanhhung.com/
Diễn đàn : http://hoingoanhhung.com/forum/
Tải Game : http://hoingoanhhung.com/download.php
Yahoo hỗ trợ : hotro_hoingoanhhung@yahoo.com


- Thời Gian Open Đua Tóp 6h Tối Ngày 17-05-2014

- Phần Thưởng Đua Tóp Xem Tại Trang Chủ


- Hổ Trợ Tân Thủ -
- Nhận Lv 20 –
- Nhận Bí Kíp Lv 80 –
- 1 Sét Kim Phong Và 5000 Lượng –
- Hổ Trợ Máu Đến Lv 130 -

Thông tin Server :

- Phiên bản Công Thành Chiến
- Hệ thống kỹ năng chuẩn VNG
- Hệ thống trang bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc -
- Hệ thống bảo mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
- Hệ thống bang hội : Đầy đủ
- Hệ thống kênh chat : Thế Giới - Bang Hội - Tống Kim
- Hệ thống Post Item kênh chat

Open Anh Hùng Hội Ngộ Vào Lúc 6h Tối Ngày 17 Tháng 5