DKVS3.COM Web Game DKVS mod full ổn định:
Trang chủ: http://dkvs3.com
Giftcode khi vào game:
-Lên cấp 45
-Bộ đồ cam cực phẩm [TRUYỀN THUYẾT] Cấp 40
-Nhận 10 viên x10 EXP
-Nhận 2 viên x20 EXP
-Nhận 500 Cường Hóa Tinh
-Nhận 500 Tọa kị luyện thú đan
-Nhận 100tr đồng khóa
Khuyến mại 50% thẻ cào trong 3 ngày khai mở sever