Webside : http://tulinhtranhhung.zapto.org

Link tải game 1 :
http://safeshared.com/7BwUvv_d8eRv-IgQ-FagclZv
Link tải game 2 :
http://www.mediafire.com/download/nm...anhHungNew.rar
Sau đây là một số thay đổi mới nhất của Sever
[ Tứ Linh Tranh Hùng ] - Một số thay đổi mới - Đón chào thành viên mới