Hướng Dẫn Cách Làm Nhiệm Vụ Môn Phái ( Võ Lâm Tình Trong Thiên Hạ )

Chắc hẳn các bằng hữu, cố nhân khi trở lại cùng Võ Lâm Truyền Kỳ sau một thời gian dài sẽ có những bỡ ngỡ. Chính vì thế, Bổn Trang thân mời quý nhân sĩ bỏ chút thời gian xem qua các hướng dẫn cơ bản khi làm nhiệm vụ Môn Phái

Hướng Dẫn Cách Làm Nhiệm Vụ Của Các Môn Phái , Trong Phiên Bản Tình Trong Thiên Hạ ( Mới )

Click để xem hướng dẫn bằng hình ảnh có tọa độ =>>>Thiếu Lâm

Click để xem hướng dẫn bằng hình ảnh có tọa độ =>>> Thiên Vương Bang

Click để xem hướng dẫn bằng hình ảnh có tọa độ =>>> Ngũ Độc

Click để xem hướng dẫn bằng hình ảnh có tọa độ =>>> Đường Môn

Click để xem hướng dẫn bằng hình ảnh có tọa độ =>>> Nga Mi

Click để xem hướng dẫn bằng hình ảnh có tọa độ =>>> Thúy Yên

Click để xem hướng dẫn bằng hình ảnh có tọa độ =>>> Cái Bang

Click để xem hướng dẫn bằng hình ảnh có tọa độ =>>> Thiên Nhẫn

Click để xem hướng dẫn bằng hình ảnh có tọa độ =>>> Võ Đang

Click để xem hướng dẫn bằng hình ảnh có tọa độ =>>> Côn Luân