Tomi Ragnarok Online - New High Rates Việt Nam Server

Tomi Ragnarok Online

Tomi Ragnarok high rates server Job 2nd dựa trên phiên bản eathena
Revision 15267 mình tạo ra nhằm mục đích tạo sân chơi cho các bạn yêu thích Ragnarok phiên bản cũ.


Thông tin Server:

Trang chủ: tomi-sv.com

Fanpage: Tomi Ragnarok Online Fanpage

Link download: Trên trang chủ

Datacenter: Việt Nam

Main town: Prontera

Rates: Exp:3000
/Job:3000/Drop:1500/BossDrop:1000/BossCard:500/Quest:3500

Max Level: 255/100

Max ASDP: 197

Instand Cast: 150 Dex

Commands: go,warp,storage,...

NPC: Healer , Job Changer, Warper, MVP Room, Disguise Event, Poring Punch Event...

Có MiniGame , NPC đổi coin Minigame , hệ thống custom item + weapon sẽ cập nhật sau.