Bản Auto cơ bản VLauto 2005 . Hỗ trợ game võ lâm tình trong thiên hạ

Tự động bơm máu mana

Sử dụng tdp khi hết máu

Ctrl+Z để mở rương phụ

Sẽ update thêm các tính năng khác

DOWNLOAD : VLAuto 2.2.rar



Chúc Các Bạn Vui Vẻ

BQT : Đã Duyệt Không Virus