ĐẾ VƯƠNG MU SEASSON 6.9 - Máy Chủ Event
Alpha Test 19h00, Ngày 09/01/2014

Open Beta 19h00, Ngày 12/01/2014Trang Chủ : http://devuongmu.net
Diễn Đàn : http://forum.devuongmu.net
Tài khoản: http://taikhoan.devuongmu.net
Phiên Bản : Season 6 Part 9 Unique
Exp : 250x
Drop : 25%
Đường truyền : 1Gbps
Data Center : Việt Nam
Anti Hack : UGK
Forestweb : Develope by votam_2x
GamePlay : Design by SCFTeam
GameServer : Fixed and Develope by Mr.Cuong
DeVuongMu.Net Hôm Nay Chính Thức Open - 19h Tham Gia Ngay Sự Kiện Hấp Dẫn (Gift Code)