[alphatest] thiên long minh kiếm 3d-test 3/11/2014-pk cực chất

I. Thông tin cơ bản


- Alphatest: 8h sáng 02/11/2014 đến hết ngày 05/11/2014
- OPEN chính thức dự kiến: 06/11/2014

(đây chỉ là thời gian dự kiến, có thể thay đổi tùy theo tình hình)
- Trang chủ: www.minhkiem.us
- Đăng ký:
Tại đây
- Diễn đàn:
Diễn đàn Minh Kiếm
- Yahoo Hỗ Trợ: minhkiemus
- Download :
Click here

II. Thông tin chi tiết

1. Chung
- Donate: Điểm tặng
- Max Level: 119
- EXP Rate: x5
- Drop Rate: x10
- Max Bảo thạch: Cấp 7
- Bảo thạch kép: Có
- Không bán CCHTP trong shop
- Công Lực Đan + Sách tu luyện không bán trong shop
- Số lượng môn phái: 9
- Hệ thống kỹ năng môn phái 99% ổn định cân bằng
- Skill Ngũ Tuyệt + Kỹ năng tiến cấp
- Tự động theo đội
- Hệ thống drop vật phẩm chuẩn, tham khảo thêm tại
đây

2. Trang bị
- Sử dụng chế 9x
- Thần khí hải vực
- Ám khí cấp 70 băng phách thần châm
- Nhuộm màu thời trang mới
- Thú cưỡi đục lỗ khảm ngọc
- Trang bị Điêu Văn
- 5 Trùng Lâu 5 Hiệu ứng
- Long Văn thăng cấp + hiệu ứng cấp 9 + đục lổ khảm ngọc
- Võ Hồn thăng cấp + học tập skill + đục lổ khảm ngọc

3. Phụ bản + Hoạt động + Boss
- Khiêu chiến Thiếu Thất Sơn
- Khiêu chiến Tứ Tuyệt Trang
- Khiêu chiến Phiễu Miêu Phong
- Khiêu chiến Binh Thánh Kì Trận
- Phụ bản Ác Tặc - Ác Bá
- Nhiệm vụ Tam Liên Hoàn Tô Châu - Lâu Lan
- Thảo phạt Yến Tử Ổ
- Tàng Kinh Các
- Hư Không Huyễn Cảnh
- Hoạt động tiêu diệt Cửu Lê Yêu Tộc
- Hoạt động Đoạt Bảo Mã Tặc
- .......


III. Một số hình ảnh

[alphatest] thiên long minh kiếm 3d-test 3/11/2014-pk cực chất

[alphatest] thiên long minh kiếm 3d-test 3/11/2014-pk cực chất[COLOR=#008000][B][SIZE=4]

[alphatest] thiên long minh kiếm 3d-test 3/11/2014-pk cực chất

[alphatest] thiên long minh kiếm 3d-test 3/11/2014-pk cực chất

[alphatest] thiên long minh kiếm 3d-test 3/11/2014-pk cực chất

[alphatest] thiên long minh kiếm 3d-test 3/11/2014-pk cực chất