GunKill.Com - Open 14h 5/11, Hỗ Trợ Khủng, Cày Cuốc Vip, Đổi Xu Thành Cash, Webshop Cực Hot, Event Hay

GunKill.Com chính thức ra mắt với Kim Tự Tháp, Rương Gà + WoW Gươm Thần -Chiến Đấu nhận 500.000 Xu + 100.000 Cash – Bao Tay Venus +5 Free Webshop vơí nhiều Event hấp dẫn...

Phiên bản Gunny II hoàn toàn mới thêm nhiều tính năng VIP. Free Webshop hãy chơi và cảm nhận sự khác biệt.

GunKill.Com -Open 14h 5/11,Hỗ Trợ Khủng, Cày Cuốc Vip, Đổi Xu Thành Cash, Webshop Hot

Trang chủ : http://gunkill.com/
Đăng nhập : http://play.gunkill.com/
WebShop : http://shop.gunkill.com:81/
Face Book : https://www.facebook.com/pages/GunKi...10547842483804

Thông Tin Game
1, Max cấp 65
1, Pet ( Slik pet 95%)
2, Vũ khí pet ( 90% )
3, Thẻ bài : 99%
4, Vật Tổ 100%
5, Nước Tu luyện 100%
6, Đá Tiềm Năng - Chiến Hồn - 100%
7, Đi Boss Thế Giới - Nhận điểm Vinh dự Nâng Vật tổ 100 %
8, Chiến đấu nhận từ 300 -> 500K xu mỗi trận
9, Kinh nghiệm khi chiến đấu đánh được bằng điểm sát thương
10, Phó bản: Chuẩn Giống Zing 100%
11, Mê cung: chuẩn 100 % (gồm 40 tầng)
12, Xí ngầu 100%
13, Luyện hóa dây truyền 100%
14, Hệ thống víp 100%
15, Hệ thống thăng cấp trang bị 100%
Lỗi trong game đã được fix Đến 99%, lên cấp cực nhanh xu sài thả phang.

* Mọi đồ bán trong web shop đều có thể kiếm được trong game thông qua: phó bản, chiến đấu, mê cung, thuyền rồng, rương gà, kim tự tháp..

Event: sẽ được tổ chức thường xuyên dưới nhiều hình thức


---------- Post added at 09:53 AM ---------- Previous post was at 01:32 AM ----------

GunKill.Com - Open 14h 5/11, Hỗ Trợ Khủng, Cày Cuốc Vip, Đổi Xu Thành Cash, Webshop Cực Hot, Event Hay

---------- Post added at 05:39 PM ---------- Previous post was at 09:53 AM ----------

GunKill.Com - Open 14h 5/11, Hỗ Trợ Khủng, Cày Cuốc Vip, Đổi Xu Thành Cash, Webshop Cực Hot, Event Hay

---------- Post added at 09:05 PM ---------- Previous post was at 05:39 PM ----------

GunKill.Com - Open 14h 5/11, Hỗ Trợ Khủng, Cày Cuốc Vip, Đổi Xu Thành Cash, Webshop Cực Hot, Event Hay

---------- Post added 11-05-2014 at 08:59 AM ---------- Previous post was 11-04-2014 at 09:05 PM ----------

GunKill.Com - Open 14h 5/11, Hỗ Trợ Khủng, Cày Cuốc Vip, Đổi Xu Thành Cash, Webshop Cực Hot, Event Hay

---------- Post added at 11:39 AM ---------- Previous post was at 08:59 AM ----------

GunKill.Com - Open 14h 5/11, Hỗ Trợ Khủng, Cày Cuốc Vip, Đổi Xu Thành Cash, Webshop Cực Hot, Event Hay

---------- Post added at 04:44 PM ---------- Previous post was at 11:39 AM ----------

GunKill.Com - Open 14h 5/11, Hỗ Trợ Khủng, Cày Cuốc Vip, Đổi Xu Thành Cash, Webshop Cực Hot, Event Hay

---------- Post added 11-06-2014 at 08:49 AM ---------- Previous post was 11-05-2014 at 04:44 PM ----------

GunKill.Com - Open 14h 5/11, Hỗ Trợ Khủng, Cày Cuốc Vip, Đổi Xu Thành Cash, Webshop Cực Hot, Event Hay

---------- Post added at 12:39 PM ---------- Previous post was at 08:49 AM ----------

GunKill.Com - Open 14h 5/11, Hỗ Trợ Khủng, Cày Cuốc Vip, Đổi Xu Thành Cash, Webshop Cực Hot, Event Hay

---------- Post added at 04:39 PM ---------- Previous post was at 12:39 PM ----------

GunKill.Com - Open 14h 5/11, Hỗ Trợ Khủng, Cày Cuốc Vip, Đổi Xu Thành Cash, Webshop Cực Hot, Event Hay

GunKill.Com chính thức ra mắt với Kim Tự Tháp, Rương Gà + WoW Gươm Thần -Chiến Đấu nhận 500.000 Xu + 100.000 Cash – Bao Tay Venus +5 Free Webshop vơí nhiều Event hấp dẫn...

Phiên bản Gunny II hoàn toàn mới thêm nhiều tính năng VIP. Free Webshop hãy chơi và cảm nhận sự khác biệt.

---------- Post added at 06:49 PM ---------- Previous post was at 04:39 PM ----------

GunKill.Com - Open 14h 5/11, Hỗ Trợ Khủng, Cày Cuốc Vip, Đổi Xu Thành Cash, Webshop Cực Hot, Event Hay

---------- Post added at 09:04 PM ---------- Previous post was at 06:49 PM ----------

GunKill.Com - Open 14h 5/11, Hỗ Trợ Khủng, Cày Cuốc Vip, Đổi Xu Thành Cash, Webshop Cực Hot, Event Hay