Hướng Dẫn Cách Làm Nhiệm Vụ Điểm Danh Vọng ( Tình Trong Thiên Hạ )

Hướng Dẫn Cách Làm Nhiệm Vụ Điểm Danh Vọng ( Tình Trong Thiên Hạ )
Nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

dưới đây là các cách để làm nhiệm vụ kiếm điểm danh vọng cho các nhân sỹ Tình Trong Thiên Hạ hiện nay để lập bang hội và có nhiều điểm giao lưu khác của các bang trong Thiên Hạ , dưới đây là cách làm điểm danh vọng ở các nơi có thể làm được điểm danh vọng nhiều

Hướng dẫn cơ bản làm nhiệm vụ danh vọng

còn dưới đây là làm nhiệm vụ danh vọng tại các Tân Thủ Thôn

click để xem làm nhiệm vụ Tân Thủ Thôn

Ba Lăng Huyện
Giang Tân Thôn
Vĩnh Lạc Trấn
Long Môn Trấn
Chu Tiên Trấn
Long Tuyền Thôn
Thạc Cổ Trấn
Đạo Hương Thôn