SS2VN.COM - Phiên Bản Season 2
KHÔNG WEBSHOP - KHÔNG ITEM FULL
ALPHA TEST 14h 05/11/2014
RA MẮT OPEN BETA 14h 08/11/2014

Trang Chủ :http://ss2vn.com
Quản Lý Tài Khoản : http://id.ss2vn.com
Diễn Đàn :http://forum.ss2vn.com
Tải Game: http://intro.ss2vn.com/download.html

MU SS2VN.COM Alpha 14h 05.11.2014 Open 08.11.2014 Chuẩn Webzen - Event Full
MU SS2VN.COM Alpha 14h 05.11.2014 Open 08.11.2014 Chuẩn Webzen - Event Full
MU SS2VN.COM Alpha 14h 05.11.2014 Open 08.11.2014 Chuẩn Webzen - Event Full
MU SS2VN.COM Alpha 14h 05.11.2014 Open 08.11.2014 Chuẩn Webzen - Event Full
MU SS2VN.COM Alpha 14h 05.11.2014 Open 08.11.2014 Chuẩn Webzen - Event Full