Bản Auto cơ bản VLauto 2005 . Hỗ trợ game võ lâm tình trong thiên hạ

Tự động bơm máu mana

Sử dụng tdp khi hết máu

Ctrl+Z để mở rương phụ

Sẽ update thêm các tính năng khác

DOWNLOAD : VLTK-Auto TTTH

Chúc Các Bạn Vui Vẻ

BQT : Đã Duyệt Không Virus
Auto train luyện công bơm máu phiên bản 0.0.1 tình trong thiên hạ