Thời Gian APT Là Thứ 7 Ngày 11 Tháng 1 Năm 2014
Và Kết Thúc APT Là Thứ 2 Ngày 13 Tháng 1 Năm 2014

Nhận Đồng Và Trang Bị Hỗ Trợ Game Đều Ở Túi Tân Thủ Và Thẻ G-M
Link Game: http://gamelau.net
Link Dowloat: http://gamelau.net/download.php
Link Diễn Đàn : http://gamelau.net/forum
1. Fix lỗi hầu như triệt để trong Game
2. Hệ thống Skill 150 tu luyện mật tịch
3. Shop trang bị Bá Vương, Sát Thần (item new mới nhất)
4. Shop Quan Hàm - Quan Ấn
5. Shop Phi Phong Thành Chủ, Đại Thánh, Siêu Thần
6. Shop Ngựa Hoàng Kim 2014
7. Hệ thống chuyển sinh, Event phong phú
8. Giao diện chuẩn VNG (không lỗi F3 skill)Một số hình ảnh cũng như event trong phiên bản 2014 lần này
[IMG]http://3.*****************/-SFmLROW-wtw/UtC0Y4rCkTI/AAAAAAAAB0E/X6shNyR_Ers/s1600/giaodien4.png[/IMG]
Hệ thống giao diện chuẩn VNG mới nhất
[IMG]http://2.*****************/-po0ednTPNMs/UtC1SBxM20I/AAAAAAAAB0M/yXFx4n9ZMaM/s1600/npc2.png[/IMG]
[IMG]http://1.*****************/-4EQ5SUqDL_k/UtC1SKXBLvI/AAAAAAAAB0Q/-EuCIiBA5Jw/s1600/npc.png[/IMG]
Hệ thống NPC Chức năng - Vân Trung Trấn
[IMG]http://1.*****************/-AZgPOv_VaFY/UtC16FWd9QI/AAAAAAAAB0k/yByc_ffdRDA/s1600/2014-01-11_100846.png[/IMG]
[IMG]http://2.*****************/-56XMJZZnFAE/UtC36Dam9tI/AAAAAAAAB0w/4c9PgJUNaL4/s1600/150.png[/IMG]
[IMG]http://2.*****************/-D-ZwGpy40DQ/UtC36avN3YI/AAAAAAAAB00/pvPZCMNGls4/s1600/2014-01-11_101011.png[/IMG]
[IMG]http://3.*****************/-vi4hupo62FE/UtC36dcn0RI/AAAAAAAAB04/jhbuTiNwPCE/s1600/2014-01-11_101025.png[/IMG]
[IMG]http://4.*****************/-38A80ALLsIk/UtC39gd8LkI/AAAAAAAAB1I/tZP4eZr-ne4/s1600/2014-01-11_101040.png[/IMG]
[IMG]http://1.*****************/-KzPWLkMuRy8/UtC39yv-xcI/AAAAAAAAB1M/aUOUflLf7No/s1600/2014-01-11_101053.png[/IMG]
[IMG]http://1.*****************/-eqUiX9pMHZI/UtC3-HFMYWI/AAAAAAAAB1Q/2VF-UPbnexw/s1600/2014-01-11_101112.png[/IMG]
[IMG]http://1.*****************/-HVxMVKj1EGM/UtC4AWMLSQI/AAAAAAAAB1g/YHgwiMRCI80/s1600/2014-01-11_101127.png[/IMG]
[IMG]http://4.*****************/-0xnLsUIXjyY/UtC4BH6MsDI/AAAAAAAAB1k/xNwqXa5D204/s1600/2014-01-11_101136.png[/IMG]
[IMG]http://4.*****************/-WllZxJZu5Ek/UtDMuMCIFhI/AAAAAAAAB3s/_Uem-c7vWiU/s1600/2014-01-11_114242.png[/IMG]
[IMG]http://2.*****************/-EQqCVFz0R1Y/UtDMt4e7JII/AAAAAAAAB3o/F_WEQSKMwxY/s1600/2014-01-11_114250.png[/IMG]
[IMG]http://2.*****************/-Q5-8LecxjRE/UtC4BBUdRaI/AAAAAAAAB1s/mfm9N2_AA-U/s1600/2014-01-11_101145.png[/IMG]
[IMG]http://2.*****************/-eiV5F84F_So/UtC4DA-o4UI/AAAAAAAAB14/xBeqOUrrW10/s1600/2014-01-11_101219.png[/IMG]
[IMG]http://4.*****************/-Z8K_x4p86ic/UtC4EAL_H8I/AAAAAAAAB2A/IcN7XwXw0vE/s1600/2014-01-11_101242.png[/IMG]