Server Private cày cuốc miễn phí, các hoạt động được điều chỉnh để nhận được phần thưởng hợp lý.
Cập nhật nhiều tính năng mới, xử lý hoàn toàn tự động, GM không cần can thiệp ingame.

- Tỷ lệ Exp: x1000
- Open giới hạn cấp 99, sau khi Open, mở cấp:
* Mở cấp 110: 3 ngày
* Mở cấp 120: 6 ngày
* Mở cấp 130: 9 ngày
* Mở cấp 140: 12 ngày
* Mở cấp 150: 15 ngày

OB: 09:00 ngày 25/05/2014

Sau khi update full Kiếm Thế VNG, giải nén patch chép đè vào Kiếm Thế VNG.

Trang chủ: http://kiemthe.prigame.net
Forum : http://forum.prigame.net/
Đăng ký tài khoản: http://kiemthe.prigame.net/dangky.html
Đăng ký: Yahoo hỗ trợ : gm_thanlonghuyet

(cập nhật 22-05)
Download patch (chỉ cần down 1 trong các link sau)
http://tenlua.vn/#download0d37e42fe40e6404
http://www.fshare.vn/file/62U03PIBOA
http://4share.vn/f/6b585f58595b5c5f
https://www.mediafire.com/?3ql2g5v6u2pfh5k

Để hiển thị hình ảnh đầy đủ các vật phẩm, trang bị mới, cần tải thêm file pak chép vào folder pak của Kiếm Thế
Link download: (chỉ cần down 1 trong các link sau)
(update 23-05)
http://www.fshare.vn/file/IK18UL05ML
http://4share.vn/f/7142454248414441
https://www.mediafire.com/?j3sg7dmbuazsiqn
http://safeshared.com/L3dmx_7lTlCbyDrx9F3TUoJm


Hỗ trợ Tân Thủ
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014

- Level 90
- Trang bị 9x + 12
- 1K Vạn Đồng khóa
- 1 Ức Bạc khóa
- Túi Kim Ngọc 18 ô x 3
- Ngũ Hành Hồn Thạch x 3K
- Thú cưỡi ngẫu nhiên không hạn dùng
- Mặt nạ ngẫu nhiên 7 ngày
- Tinh Hoạt lực 20k

GiftCode
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014

- Huyền Tinh cấp 8 x 3 (khóa)
- Ngũ Hành Hồn Thạch x 5K (khóa)
- Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 25 (khóa)
- 50 Vạn Đồng khóa
- Tần Lăng Hòa Thị Bích x 5 (khóa)
- Thành viên gắn bó cấp 1

Nhận thưởng hàng ngày

* Đăng nhập nhận thưởng
- 1 vạn Đồng khóa
- 10 vạn Bạc khóa
- Trên 7 ngày mỗi tháng nhận danh hiệu Thành viên tâm huyết + 1 cấp

* Online nhận thưởng
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014

- Tự động tính thời gian online
- 15 phút:
+ 1 vạn Đồng khóa
+ 10 vạn Bạc khóa
- 30 phút:
+ 2 vạn Đồng khóa
+ 10 vạn Bạc khóa
- 90 phút:
+ 5 vạn Đồng khóa
+ 20 vạn Bạc khóa
- 150 phút:
+ 10 vạn Đồng khóa
+ 50 vạn Bạc khóa

Hệ thống Vip 7 ngày
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014

- Cấp 1: Phí: 10 Vạn Đồng thường(5K/7 ngày)

* Nhận thưởng hàng ngày
+ Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 20
+ Huyền Tinh cấp 8(khóa) x 1
+ Tinh Hoạt lực 3000

- Cấp 2: Phí: 20 Vạn Đồng thường(10K/7 ngày)

* Nhận thưởng hàng ngày
+ Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 30
+ Huyền Tinh cấp 8(khóa) x 2
+ Tinh Hoạt lực 4000

- Cấp 3: Phí: 30 Vạn Đồng thường(15K/7 ngày)

* Nhận thưởng hàng ngày
+ Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 40
+ Huyền Tinh cấp 9(khóa) x 1
+ Tinh Hoạt lực 5000

* Ưu đãi thành viên Vip
* Thêm chức năng tương đương Truyền Tống Phù
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014

[* Mông Cổ Tây Hạ]

- Cùng lúc mỗi PC chỉ được vào chiến trường 1 nhân vật.
- Giết địch rớt ngẫu nhiên: Huyền Tinh 4 5 6 7 8 và nhận Ngũ Hành Hồn Thạch x 5
- Tham gia tích lũy 3000 nhận:
+ 5 Rương Mảnh Ghép Pet
+ 5 Mảnh Ghép Ngựa
+ 5 Mảnh Ghép Mặt nạ
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014
Ngoài ra nhận thêm khi đạt TOP
- Top 1: Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 6, NHHT x 60
- Top 2: Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 5, NHHT x 50
- Top 3: Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 4, NHHT x 40
- Top 4: Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 3, NHHT x 30
- Top 5-10: Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 2, NHHT x 20

[* Tiêu Dao Cốc]
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014

- Ngãu nhiên nhận thú cưỡi Vip hạn sử dụng 3h.
- Nhận 100 x Nguyên Bảo khóa x ải
- Qua 5 ải nhận Tần Lăng-Hòa Thị Bích x 1 và Nguyên Bảo khóa x 1000

[* Bạch Hổ Đường]
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014

- PK nhận ngẫu nhiên: Huyền Tinh 4 5 6 7 8
- Giết Boss nhận 100 x Nguyên Bảo khóa x tầng, đồng đội chia sẻ Nguyên Bảo khóa x 100 x tầng

[* Nhiệm Vụ Nghĩa Quân]
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014

- Nhận thưởng tại Thẻ Thành Viên - Nhận thưởng hoạt động.
- Hoàn thành 10, 20, 30, 40, 50 lần liên tiếp trong ngày nhận Nguyên Bảo x 50(khóa)
- Hoàn thành 50 nhiệm vụ trong ngày nhận Tần Lăng-Hòa Thị Bích x 1(khóa)

[* Nhiệm Vụ Truy Nã]
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014
- Cấp 120: Ngẫu nhiên nhận thêm Nguyên Bảo khóa, Huyền Tinh 8-9, Hòa Thị Bích, [Mảnh Ghép]Mặt Nạ (Hoạt động Mặt nạ Vip)

[* Nhiệm Vụ Thương Hội]
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014
- Hoàn thành 10 bước nhận 50 vạn Bạc thường, 50 vạn Bạc khóa
- Hoàn thành 20 bước nhận 50 vạn Bạc thường, 50 vạn Bạc khóa
- Hoàn thành 30 bước nhận 50 vạn Bạc thường, 50 vạn Bạc khóa
- Hoàn thành 40 bước nhận 200 vạn Bạc thường, 200 vạn Bạc khóa, Huyền Tinh cấp 9(không khóa) x 5

[* Tần Lăng]

- Giết Tần Thủy Hoàng thật nhận [Mảnh Ghép]Ấn (Hoạt động Ấn Vip)

[* Boss HK]

- Ngãu nhiên nhận thú cưỡi Vip hạn sử dụng 3h.
- Giết Boss nhận Nguyên Bảo x 400 và Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 2, đồng đội chia sẻ Nguyên Bảo x 200 và Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 1

[* Nhiệm vụ Quân Doanh]

* Hải Lăng Vương Mộ
- Tổ đội từ 2 người trở lên mới được vào Phó Bản.
- Giết Boss tổ đội nhận Vỏ Sò Vàng x 1 và Nguyên Bảo x 10(Boss cuối x2)
- May mắn sẽ nhận được Rương Đẹp và Cao Quý

* Bách Man Sơn
- Tổ đội từ 1 người có thể vào Phó Bản.
- Giết Boss tổ đội nhận Vỏ Sò Vàng x 1 và Nguyên Bảo x 10(Boss cuối x2)
- May mắn sẽ nhận được Rương Đẹp và Cao Quý

* Hậu Phục Ngưu Sơn
-

[* Thi Đấu Môn Phái]
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014
- Nhận thưởng tại Thẻ Thành Viên - Nhận thưởng hoạt động.
- Điểm tích lũy đổi Bảo Rương-Mã Xuyên Sơn, Rương Hồn Thạch(100 cái) tương đương Bảo Rương-Thi Đấu Môn Phái. (hình ảnh mang tính minh họa)

[* Thay đổi phần thưởng nhiệm vụ]
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014

[* Đổi Mảnh Ghép]
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014
- Trang bị Pet cấp 1: 50 Mảnh/Item
- Trang bị Pet cấp 2: 200 Mảnh/Item
- Trang bị Pet cấp 3: 500 Mảnh/Item

Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014
- Thú cưỡi: 500 Mảnh/Item
- Mặt nạ: 500 Mảnh/Item

[* Các hoạt động PK]
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014

Giao dịch Đồng hoặc Kim Nguyên Bảo. Đổi Kim Nguyên Bảo nhận code đổi Đồng
Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014

Tham gia các hoạt động có thể nhận được Nguyên Bảo khóa.
Sử dụng Nguyên Bảo mua vật phẩm tại Shop Nguyên Bảo, có bán các vật phẩm tương đương khu Đồng thường Kỳ Trân Các.

Sever Thần Long Huyết, free 100%, Alfa test 9h ngày 24/05/2014

---------- Post added at 05:30 PM ---------- Previous post was at 02:42 PM -------------------- Post added 05-24-2014 at 08:31 AM ---------- Previous post was 05-23-2014 at 05:30 PM ----------

30 phút nữa alfa rồi mọi người ơi, nhanh tay tải game chuẩn bị nào