Server Private cày cuốc miễn phí, các hoạt động được điều chỉnh để nhận được phần thưởng hợp lý.
Cập nhật nhiều tính năng mới, xử lý hoàn toàn tự động, GM không cần can thiệp ingame.

- Tỷ lệ Exp: x1000
- Open giới hạn cấp 99, sau khi Open, mở cấp:
* Mở cấp 110: 3 ngày
* Mở cấp 120: 6 ngày
* Mở cấp 130: 9 ngày
* Mở cấp 140: 12 ngày
* Mở cấp 150: 15 ngày

AT: 09:00 ngày 24/05/2014
OB: 09:00 ngày 25/05/2014

Sau khi update full Kiếm Thế VNG, giải nén patch chép đè vào Kiếm Thế VNG.

Trang chủ: http://kiemthe.prigame.net
Forum : http://forum.prigame.net
Đăng ký tài khoản: http://kiemthe.prigame.net/dangky.html
Yahoo hỗ trợ : gm_thanlonghuyet

(cập nhật 25-05)
Download patch (chỉ cần down 1 trong các link sau)
http://www.fshare.vn/file/3ZKUAAW57P
http://safeshared.com/mkl5MCHOWKtkHvp7xqUSn-z7
http://4share.vn/f/3300070703070404
http://tenlua.vn/#download0d37e42de0026407
https://www.mediafire.com/?j3sg7dmbuazsiqn

AutoPK:
http://www.mediafire.com/?g545y19p98fnghm
http://tenlua.vn/#download0d37e42ee1026b06


Để hiển thị hình ảnh đầy đủ các vật phẩm, trang bị mới, cần tải thêm file pak chép vào folder pak của Kiếm Thế
Link download: (chỉ cần down 1 trong các link sau)
(update 23-05)
http://4share.vn/f/5261666064646262
http://www.fshare.vn/file/1FHAQ21X1E
http://tenlua.vn/#download0d37e526e60b6e04
http://safeshared.com/WVcrfRIbp8HWkdWCORfu366w

Hỗ trợ Tân Thủ
KiemTheMoiRa
KiemTheMoiRa
KiemTheMoiRa

- Level 90
- Trang bị 9x + 12
- 1K Vạn Đồng khóa
- 1 Ức Bạc khóa
- Túi Kim Ngọc 18 ô x 3
- Ngũ Hành Hồn Thạch x 3K
- Thú cưỡi ngẫu nhiên không hạn dùng
- Mặt nạ ngẫu nhiên 7 ngày
- Tinh Hoạt lực 20k

GiftCode
KiemTheMoiRa

- Huyền Tinh cấp 8 x 3 (khóa)
- Ngũ Hành Hồn Thạch x 5K (khóa)
- Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 25 (khóa)
- 50 Vạn Đồng khóa
- Tần Lăng Hòa Thị Bích x 5 (khóa)
- Thành viên gắn bó cấp 1

Nhận thưởng hàng ngày

* Đăng nhập nhận thưởng
- 1 vạn Đồng khóa
- 10 vạn Bạc khóa
- Trên 7 ngày mỗi tháng nhận danh hiệu Thành viên tâm huyết + 1 cấp

* Online nhận thưởng
KiemTheMoiRa

- Tự động tính thời gian online
- 15 phút:
+ 1 vạn Đồng khóa
+ 10 vạn Bạc khóa
- 30 phút:
+ 2 vạn Đồng khóa
+ 10 vạn Bạc khóa
- 90 phút:
+ 5 vạn Đồng khóa
+ 20 vạn Bạc khóa
- 150 phút:
+ 10 vạn Đồng khóa
+ 50 vạn Bạc khóa

Hệ thống Vip 7 ngày
KiemTheMoiRa

- Cấp 1: Phí: 10 Vạn Đồng thường(5K/7 ngày)

* Nhận thưởng hàng ngày
+ Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 20
+ Huyền Tinh cấp 8(khóa) x 1
+ Tinh Hoạt lực 3000

- Cấp 2: Phí: 20 Vạn Đồng thường(10K/7 ngày)

* Nhận thưởng hàng ngày
+ Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 30
+ Huyền Tinh cấp 8(khóa) x 2
+ Tinh Hoạt lực 4000

- Cấp 3: Phí: 30 Vạn Đồng thường(15K/7 ngày)

* Nhận thưởng hàng ngày
+ Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 40
+ Huyền Tinh cấp 9(khóa) x 1
+ Tinh Hoạt lực 5000

* Ưu đãi thành viên Vip
* Thêm chức năng tương đương Truyền Tống Phù
KiemTheMoiRa

[* Mông Cổ Tây Hạ]

- Cùng lúc mỗi PC chỉ được vào chiến trường 1 nhân vật.
- Giết địch rớt ngẫu nhiên: Huyền Tinh 4 5 6 7 8 và nhận Ngũ Hành Hồn Thạch x 5
- Tham gia tích lũy 3000 nhận:
+ 5 Rương Mảnh Ghép Pet
+ 5 Mảnh Ghép Ngựa
+ 5 Mảnh Ghép Mặt nạ
KiemTheMoiRa
Ngoài ra nhận thêm khi đạt TOP
- Top 1: Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 6, NHHT x 60
- Top 2: Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 5, NHHT x 50
- Top 3: Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 4, NHHT x 40
- Top 4: Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 3, NHHT x 30
- Top 5-10: Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 2, NHHT x 20

[* Tiêu Dao Cốc]
KiemTheMoiRa

- Ngãu nhiên nhận thú cưỡi Vip hạn sử dụng 3h.
- Nhận 100 x Nguyên Bảo khóa x ải
- Qua 5 ải nhận Tần Lăng-Hòa Thị Bích x 1 và Nguyên Bảo khóa x 1000

[* Bạch Hổ Đường]
KiemTheMoiRa

- PK nhận ngẫu nhiên: Huyền Tinh 4 5 6 7 8
- Giết Boss nhận 100 x Nguyên Bảo khóa x tầng, đồng đội chia sẻ Nguyên Bảo khóa x 100 x tầng

[* Nhiệm Vụ Nghĩa Quân]
KiemTheMoiRa

- Nhận thưởng tại Thẻ Thành Viên - Nhận thưởng hoạt động.
- Hoàn thành 10, 20, 30, 40, 50 lần liên tiếp trong ngày nhận Nguyên Bảo x 50(khóa)
- Hoàn thành 50 nhiệm vụ trong ngày nhận Tần Lăng-Hòa Thị Bích x 1(khóa)

[* Nhiệm Vụ Truy Nã]
KiemTheMoiRa
- Cấp 120: Ngẫu nhiên nhận thêm Nguyên Bảo khóa, Huyền Tinh 8-9, Hòa Thị Bích, [Mảnh Ghép]Mặt Nạ (Hoạt động Mặt nạ Vip)

[* Nhiệm Vụ Thương Hội]
KiemTheMoiRa
- Hoàn thành 10 bước nhận 50 vạn Bạc thường, 50 vạn Bạc khóa
- Hoàn thành 20 bước nhận 50 vạn Bạc thường, 50 vạn Bạc khóa
- Hoàn thành 30 bước nhận 50 vạn Bạc thường, 50 vạn Bạc khóa
- Hoàn thành 40 bước nhận 200 vạn Bạc thường, 200 vạn Bạc khóa, Huyền Tinh cấp 9(không khóa) x 5

[* Tần Lăng]

- Giết Tần Thủy Hoàng thật nhận [Mảnh Ghép]Ấn (Hoạt động Ấn Vip)

[* Boss HK]

- Ngãu nhiên nhận thú cưỡi Vip hạn sử dụng 3h.
- Giết Boss nhận Nguyên Bảo x 400 và Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 2, đồng đội chia sẻ Nguyên Bảo x 200 và Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 1

[* Nhiệm vụ Quân Doanh]

* Hải Lăng Vương Mộ
- Tổ đội từ 2 người trở lên mới được vào Phó Bản.
- Giết Boss tổ đội nhận Vỏ Sò Vàng x 1 và Nguyên Bảo x 10(Boss cuối x2)
- May mắn sẽ nhận được Rương Đẹp và Cao Quý

* Bách Man Sơn
- Tổ đội từ 1 người có thể vào Phó Bản.
- Giết Boss tổ đội nhận Vỏ Sò Vàng x 1 và Nguyên Bảo x 10(Boss cuối x2)
- May mắn sẽ nhận được Rương Đẹp và Cao Quý

* Hậu Phục Ngưu Sơn
-

[* Thi Đấu Môn Phái]
KiemTheMoiRa
- Nhận thưởng tại Thẻ Thành Viên - Nhận thưởng hoạt động.
- Điểm tích lũy đổi Bảo Rương-Mã Xuyên Sơn, Rương Hồn Thạch(100 cái) tương đương Bảo Rương-Thi Đấu Môn Phái. (hình ảnh mang tính minh họa)

[* Thay đổi phần thưởng nhiệm vụ]
KiemTheMoiRa

[* Đổi Mảnh Ghép]
KiemTheMoiRa
- Trang bị Pet cấp 1: 50 Mảnh/Item
- Trang bị Pet cấp 2: 200 Mảnh/Item
- Trang bị Pet cấp 3: 500 Mảnh/Item

KiemTheMoiRa
- Thú cưỡi: 500 Mảnh/Item
- Mặt nạ: 500 Mảnh/Item

[* Các hoạt động PK]
KiemTheMoiRa

Giao dịch Đồng hoặc Kim Nguyên Bảo. Đổi Kim Nguyên Bảo nhận code đổi Đồng
KiemTheMoiRa

Tham gia các hoạt động có thể nhận được Nguyên Bảo khóa.
Sử dụng Nguyên Bảo mua vật phẩm tại Shop Nguyên Bảo, có bán các vật phẩm tương đương khu Đồng thường Kỳ Trân Các.

KiemTheMoiRa