Mừng Sinh nhật 2 năm kiếm thế GamePlay.com cũng như chào mừng năm mới 2014, BQT xin giới thiệu 1 Siêu Phẩm mới => Máy Chủ Đại Nam

[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh

Máy chủ Đại Nam Anpha Test 20h00 16/1, Open chính thức 09h00 18/01/2014

Thông Tin Server

- Trang chủ: http://kiemthegameplay.com/index.aspx
- Trang quản lý tài khoản: http://id.kiemthegameplay.com
- Trang diễn đàn: http://diendan.kiemthegameplay.com
- Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/gameplay.vn
- Tải game: http://kiemthegameplay.com/tai-game.aspx
- WjxtdAuto Pro: http://124.158.9.13/wjxtdAuto%20Pro%...ameplay.vn.rar

Hỗ trợ Tân Thủ

- Full danh vọng Sát Thần – Bá Vương (mua trang bị ở Thương Nhân Tiêu Dao -Biện Kinh)
- Full danh vọng Long Hồn – Hiệp Ảnh ( Thác Bạt Mộ Vân ở khu Anh Hùng Quán - Lâm An)
- Nhận Vip Vũ Khí Thần Sa (Túi Tân Thủ)
- [Thần Thú Vip] Xích Dạ Thiên Tường
- [Mặt nạ Vip] Kim Mao Sư Vương
- Nhận Ngay Cấp 120
- 10 Mảnh Lôi Đình Ấn
- 1 Rương Chân Nguyên
- 2000 vạn Bạc Khóa
- 3 Túi 24 ô
- 200 Rương Đằng Long
- 10 Huyền Tinh cấp 9

Nhận Thưởng Hàng Ngày

- 10 Huyền Tinh cấp 7
- 10 Tu Luyên đơn
- 3 Rương Ngũ Hành Hồn Thạch (1000)
- 1 Lệnh bài Chúc Phúc
- 1Vạn vật quy Nguyên Đơn
- 3 Rương Linh chi tục mệnh hoàn
- Thăng cấp nhận đồng Khóa ở Bảo Rương Trưởng Thành ( tắt AutoPk để nhận) (thăng đến 250 nhận 170 vạn đồng khóa...)

Lưu ý: Nhận phần thưởng tân thủ ở túi tân thủ

Tính năng đặc trưng

[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh

Hệ Thống Các Sự Kiện, phần thưởng Phong phú

[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh

Một số sự kiện chuẩn VNG khác như:

Lâu Lan Cổ Thành, Câu Cá cuối tuần, Phần Thưởng năng Động, Thời Quang Điện, Chiến Trường Khắc Di Môn,… đều xuất hiện ở phiên bản này cùng với nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Shop Danh Bổ Lệnh : Dùng Danh Bổ Lệnh để mua Bảo Thạch
+ 300 Báu vật ngọa Long 4
+ 800 Báu vật Ngạo Long 5
+ 1500 Báu Vật Ngọa Long 6

Môn phái và các trang bị mới

Phái cổ mộ
[center]
[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh

Vũ khí thần sa
[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh

Phi Phong Huyền Tinh Đại Thánh

[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh

Siêu Thần Nhật Tuyệt Nhẫn
[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh

Trang bị Long Hồn

[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh


Khảm tách Bảo Thạch
[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh

Hệ thống Bảo Thạch Cấp 6
[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh


Lôi Đình Ấn
[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh


Hệ thống Chân Nguyên chuẩn VNG
[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh


Hệ thống Đồng Hành và Trang Bị Đồng Hành
[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh


Ngoại Trang
[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh

Thần Thú VIP
[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh


Các hoạt động tiêu biểu

Boss Hỏa Kỳ Lân

[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh

[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh

Chiến trường Tống Kim

[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh

[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh

Bang Hội Tranh Đoạt Chiến

[Kiemthegameplay.com] Open Server Đại Nam 18/01, Phái Cổ Mộ, VK Thần sa, FF Đại Thánh

Video Tống Kim

">">" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="320">