Sau 1 thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng chúng tôi cho ra mắt phiên bản bá đạo

Sro Hiệp Lữ D17 THẬT 100%, LKD +100 BÁ ĐẠO

Test vào 9h00 sáng ngày 10 tháng 11 năm 2014

tess tặng full D17 LKD +100 999999999999 SILK & VÀNG

Trang chủ: http:// srohieplu . com

hoặc: http://125.253.121.167

Diễn đàn xem trong trang chủ có

* Luyện kim bá đạo +10 +15 +20 +25 ....+ 110 bá đạo
* Trang bị D17 thật, ngoại hình và hiệu ứng VIP PRO
* Có vật phẩm tẩy LKD bá đạo
* Max cấp: 120
* Tuyệt kỹ: 120
* Tỷ lệ rơi vàng: X200%
* Kinh nghiệm, kỹ năng: X200%
* Nghề Nghiệp: X3
* Máp 120 mở rộng
* Hệ thống D17 chuẩn hoạt động 100% không Diss không Bug 100%
* Miễn phí 1 số đồ F10( siêu thị ) bằng vàng
* NEW AVATAR 2014
* NEW AVATAR nghề nghiệp
* NEW thú chiến và thú nhặt đồ
* New thú buôn Isro
* Hệ thống CTC hoạt động 100% mỗi tuần 2 lần
* Giả kim D17 hoạt động 100%
* 1 -> 4 80%
* 4 -> 8 50%
* 8 -> ... 10%
* ( chưa bao gồm vé hảo hạng )
* ép đá xanh đỏ 50%
* đá đục lỗ 50%

Sro Hiệp Lữ D17 THẬT 100%, LKD +100 BÁ ĐẠO Test vào 9h00 sáng ngày 10 tháng 11 năm 20