Khai Mở Máy Kí Ức Võ Lâm
Open Test: Ngay Bây Giờ
Open Server : 13h00 Ngày 11/11/2014

13h00 [11/11/2014] Openbeta Hồi Ức Võ Lâm Sever Công Thành Đại Chiến Đồ Xanh Tham Gia
Thông Tin Máy Chủ

13h00 [11/11/2014] Openbeta Hồi Ức Võ Lâm Sever Công Thành Đại Chiến Đồ Xanh Tham Gia Trang chủ :
http://kiucvolam1.com

13h00 [11/11/2014] Openbeta Hồi Ức Võ Lâm Sever Công Thành Đại Chiến Đồ Xanh Tham Gia Trang đăng ký:
http://kiucvolam1.com/index.php?page=register

13h00 [11/11/2014] Openbeta Hồi Ức Võ Lâm Sever Công Thành Đại Chiến Đồ Xanh Tham Gia FaceBook:
https://www.facebook.com/pages/K%C3%...27070027534767

13h00 [11/11/2014] Openbeta Hồi Ức Võ Lâm Sever Công Thành Đại Chiến Đồ Xanh Tham Gia Yahoo hỗ trợ: kiucvolam1102

II.13h00 [11/11/2014] Openbeta Hồi Ức Võ Lâm Sever Công Thành Đại Chiến Đồ Xanh Tham Gia Hỗ Trợ Tân Thủ
· Nhận Ngay Level 50
. Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
· 1000 Lượng
· 1 Ngựa Túc Sương
· Nhận x2 Kinh Nghiệm 4h
. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125
. Hỗ Trợ 3 Skill 9x


  • 13h00 [11/11/2014] Openbeta Hồi Ức Võ Lâm Sever Công Thành Đại Chiến Đồ Xanh Tham Gia Phần thưởng đua top

Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu + + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 3: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 4:1 Set Định Quốc MaxOPTION + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500xu + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ +400xu+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ +300 xu + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 200xu + 1 Danh Hiệu TopTop 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)
1 Túi Ngựa 80 (Ramdon) + 2KNB

III.Thông Tin Server.
-Post item trên kênh hệ thống
-Mặt nạ đa dạng phong phú
-Dã tẩu full chuẩn
-Đính tháo item - khoá rương an toàn
-Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
-Event đa dạng phong phú
-Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG .
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội
-Tìm Tọa Độ Mini Map .
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. .
-Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
-Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn .
-Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn
-Phân Biệt Nội Công Ngoại Công
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. .
-Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
-Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú .
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa
13h00 [11/11/2014] Openbeta Hồi Ức Võ Lâm Sever Công Thành Đại Chiến Đồ Xanh Tham Gia---------- Post added at 08:20 PM ---------- Previous post was at 07:13 AM ----------

Khai Mở Máy Kí Ức Võ Lâm
Open Test: Ngay Bây Giờ
Open Server : 13h00 Ngày 11/11/2014

13h00 [11/11/2014] Openbeta Hồi Ức Võ Lâm Sever Công Thành Đại Chiến Đồ Xanh Tham Gia
Thông Tin Máy Chủ

13h00 [11/11/2014] Openbeta Hồi Ức Võ Lâm Sever Công Thành Đại Chiến Đồ Xanh Tham Gia Trang chủ :
http://kiucvolam1.com

13h00 [11/11/2014] Openbeta Hồi Ức Võ Lâm Sever Công Thành Đại Chiến Đồ Xanh Tham Gia Trang đăng ký:
http://kiucvolam1.com/index.php?page=register

13h00 [11/11/2014] Openbeta Hồi Ức Võ Lâm Sever Công Thành Đại Chiến Đồ Xanh Tham Gia FaceBook:
https://www.facebook.com/pages/K%C3%...27070027534767

13h00 [11/11/2014] Openbeta Hồi Ức Võ Lâm Sever Công Thành Đại Chiến Đồ Xanh Tham Gia Yahoo hỗ trợ: kiucvolam1102

II.13h00 [11/11/2014] Openbeta Hồi Ức Võ Lâm Sever Công Thành Đại Chiến Đồ Xanh Tham Gia Hỗ Trợ Tân Thủ
· Nhận Ngay Level 50
. Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
· 1000 Lượng
· 1 Ngựa Túc Sương
· Nhận x2 Kinh Nghiệm 4h
. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125
. Hỗ Trợ 3 Skill 9x


  • 13h00 [11/11/2014] Openbeta Hồi Ức Võ Lâm Sever Công Thành Đại Chiến Đồ Xanh Tham Gia Phần thưởng đua top

Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu + + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 3: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 4:1 Set Định Quốc MaxOPTION
+ 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500xu + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ +400xu+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ +300 xu + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 200xu + 1 Danh Hiệu TopTop 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)
1 Túi Ngựa 80 (Ramdon) + 2KNB

III.Thông Tin Server.
-Post item trên kênh hệ thống
-Mặt nạ đa dạng phong phú
-Dã tẩu full chuẩn
-Đính tháo item - khoá rương an toàn
-Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
-Event đa dạng phong phú
-Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG .
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội
-Tìm Tọa Độ Mini Map .
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. .
-Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
-Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn .
-Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn
-Phân Biệt Nội Công Ngoại Công
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. .
-Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
-Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú .
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa


---------- Post added at 10:56 PM ---------- Previous post was at 08:20 PM ----------

Thông Tin Máy Chủ


Trang chủ : http://kiucvolam1.com


Trang đăng ký: http://kiucvolam1.com/index.php?page=register


FaceBook: https://www.facebook.com/pages/K%C3%...27070027534767


Yahoo hỗ trợ: kiucvolam1102


II. Hỗ Trợ Tân Thủ
· Nhận Ngay Level 50
. Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
· 1000 Lượng
· 1 Ngựa Túc Sương
· Nhận x2 Kinh Nghiệm 4h
. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125
. Hỗ Trợ 3 Skill 9xPhần thưởng đua top


Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu + + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 3: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 4:1 Set Định Quốc MaxOPTION + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500xu + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ +400xu+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ +300 xu + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 200xu + 1 Danh Hiệu Top
Top 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)
1 Túi Ngựa 80 (Ramdon) + 2KNB

III.Thông Tin Server.
-Post item trên kênh hệ thống
-Mặt nạ đa dạng phong phú
-Dã tẩu full chuẩn
-Đính tháo item - khoá rương an toàn
-Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
-Event đa dạng phong phú
-Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG .
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội
-Tìm Tọa Độ Mini Map .
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. .
-Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
-Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn .
-Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn
-Phân Biệt Nội Công Ngoại Công
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. .
-Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
-Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú .
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa

---------- Post added 11-11-2014 at 11:11 AM ---------- Previous post was 11-10-2014 at 10:56 PM ----------

Khai Mở Máy Kí Ức Võ Lâm
Open Test: Ngay Bây Giờ
Open Server : 13h00 Ngày 11/11/2014Thông Tin Máy Chủ


Trang chủ : http://kiucvolam1.com


Trang đăng ký: http://kiucvolam1.com/index.php?page=register


FaceBook: https://www.facebook.com/pages/K%C3%...27070027534767


Yahoo hỗ trợ: kiucvolam1102


II. Hỗ Trợ Tân Thủ
· Nhận Ngay Level 50
. Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
· 1000 Lượng
· 1 Ngựa Túc Sương
· Nhận x2 Kinh Nghiệm 4h
. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125
. Hỗ Trợ 3 Skill 9xPhần thưởng đua top


Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu + + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 3: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 4:1 Set Định Quốc MaxOPTION + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500xu + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ +400xu+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ +300 xu + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 200xu + 1 Danh Hiệu TopTop 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)
1 Túi Ngựa 80 (Ramdon) + 2KNB

III.Thông Tin Server.
-Post item trên kênh hệ thống
-Mặt nạ đa dạng phong phú
-Dã tẩu full chuẩn
-Đính tháo item - khoá rương an toàn
-Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
-Event đa dạng phong phú
-Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG .
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội
-Tìm Tọa Độ Mini Map .
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. .
-Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
-Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn .
-Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn
-Phân Biệt Nội Công Ngoại Công
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. .
-Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
-Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú .
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa