Kính chào quý bằng hưu vn-zoom thân mến,


Sau nhiều thời gian vất vả làm việc, Team Mộng Kiếm đã cho ra mắt sản phẩm mới trên thị trường TLBB private Thiên Long Mộng Kiếm


Trang chủ : http://mongkiem.us/

Facebook : https://www.facebook.com/mongkiemus

Đăng ký: http://taikhoan.mongkiem.us/

Diễn đàn: http://forum.mongkiem.us/forum.php

Tải game: http://forum.mongkiem.us/showthread....g-Ki%E1%BA%BFm[ Alpha Test ] Khai mở máy chủ Mộng Kiếm Tình Thù - Ver 3.40


[ Alpha Test ] Khai mở máy chủ Mộng Kiếm Tình Thù - Ver 3.40
Kính báo !