MUSONGCON.VN
Free 100% Giải Trí Tết Giáp Ngọ 2014
Từ Giờ Và Mãi Mãi Về Sau
Hỗ Trợ Đến Người Chơi Cuối Cùng
Nhiều News Item Mới Lạ

__________________________________________________ _________

Open Chính thức 19h00' - 19/1/2014
( Tức 7 Giờ Tối )
Max Point 65.000 - Reset 400 Level - Exp 9999x - Drop 60%
Miễn phí mãi mãi
200 Reset = 1 Rfile ( Mỗi Lần Rfile Nhân Vật Được 2000 Cre )
Cre Để Mua Đồ WebShop Full Opint

Game 95% Tiếng Việt - Tỷ Lệ Miễn Phí 100%
Vào PK Cùng MUSongCon.Vn........ Nhanh Nào