BQT www.vuapk.ddns.net xin thông báo :
Thông Tin Sever và 1 số hình ảnh về Sever ĐKVS 2
Trang Chủ: http://vuapk.ddns.net/
1 : Giới Thiệu Sơ Qua Về Đao Kiếm Vô Song
Đao Kiếm Vô Song là webgame nhập vai kiếm hiệp ,dối với một số bạn thì không mấy xa lạ gì . Nhưng lần này khác với những gì các bạn đã chơi và biết trước đây . Khi đến với thế giới game vuapk.ddns.netcác bạn sẽ được bất ngờ và khám phá , những tính năng mới trước giờ chưa có 1 phiên bản nào có .Khi đến với vuapk.ddns.net một số bạn sẽ nghĩ rằng hỗ trợ hơi ít , nhưng ai biết được rằng , nếu tân thủ hỗ trợ nhiều quá sẽ mất đi nhiều tính năng hay mà trước giờ các bạn đã vô tình bỏ lỡ , Nếu hỗ trợ nhiều sẽ dẫn tới lực chiến cao nhiều người sẽ cảm thấy nãn và không muốn chơi .Còn về map train , nếu các bạn chơi game thể loại pk mà chỉ có train và train thì còn gì hứng thú , nhiều người sẽ không thấy đối thủ nào , hằng ngày chỉ vào game là train và lập lại cũng gây nhiều cảm giác buồn chán không hệ nhẹ. Thế nên mình chốt lại rằng nếu ai có ý kiến gì thì liên hệ Yahoo Mình Tại FanPage mình sẽ để 1 yahoo để ai có ý kiến thì sẽ góp ý để mình tiếp tục phát triển !
Sau Đây Là Một số update mới !
1 : Launcher
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
Gồm 2 chế độ cửa sổ và Full màn hình
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
2Thú CƯỡi :
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
3 : Một Số Hình ảnh :
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !
[wWw.VuaPk] Chính thức update lớn cho server Đao Kiếm Vô Song 2 . Đừng Bỏ Lỡ !


---------- Post added at 10:05 PM ---------- Previous post was at 01:14 PM ----------

lên e uoppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added 11-12-2014 at 12:53 PM ---------- Previous post was 11-11-2014 at 10:05 PM ----------

lenn la len la lennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn