Thiên Long Linh Kiếm chuyển sinh chậm , hỗ trợ tân thủ , event triền miên !!

Tình trạng sever : open 24/24

Đặc điểm sever

Chuyển sinh chậm
Miễn phí trùng lâu giới , trùng lâu liên , trùng lâu ngọc
Miễn phí set Chiến Thần
Bộ ma kiên trùng lâu không bán trong shop , các bạn có thể đi phụ bản Q123 Tô châu, túc cầu , kỳ cuộc để kiếm trùng lâu đan đổi
Free ngọc 8
Điểm tặng có thể kiếm được thông qua săn boss

Shop donate : đồ full môn phái , trùng lâu đan , thiệp sinh tiêu, rửa đao , ngọc 9 và vài thứ lặt vặt bán bằng điểm môn phái
Thiên Long Linh Kiếm chuyển sinh chậm , hỗ trợ tân thủ , event triền miên !!
Thiên Long Linh Kiếm chuyển sinh chậm , hỗ trợ tân thủ , event triền miên !!

Vừa vào game các bạn sẽ có cấp 120 , nhận tâm pháp 150 , knb , vàng tại NPC Mỹ Linh
Hỗ trợ tân thủ : Tặng 50 thiệp sinh tiêu , đi sinh tiêu sẽ có tỉ lệ nhặt được đồ đệ nhất , ngọc 9 , phiếu điểm tặng, thời trang và thú cưỡi thuộc tính


Trang chủ : http://linhkiem.info/
Yahoo hỗ trợ : Hotro.linhkiemtlbb
Chú ý : Các bạn train ở HHL , TMNH , CXMC và TKLM nhé !

thêm 1 số hình ảnh :
Thiên Long Linh Kiếm chuyển sinh chậm , hỗ trợ tân thủ , event triền miên !!
Thiên Long Linh Kiếm chuyển sinh chậm , hỗ trợ tân thủ , event triền miên !!
Thiên Long Linh Kiếm chuyển sinh chậm , hỗ trợ tân thủ , event triền miên !!
Thiên Long Linh Kiếm chuyển sinh chậm , hỗ trợ tân thủ , event triền miên !!
Thiên Long Linh Kiếm chuyển sinh chậm , hỗ trợ tân thủ , event triền miên !!
Thiên Long Linh Kiếm chuyển sinh chậm , hỗ trợ tân thủ , event triền miên !!
Thiên Long Linh Kiếm chuyển sinh chậm , hỗ trợ tân thủ , event triền miên !!
Thiên Long Linh Kiếm chuyển sinh chậm , hỗ trợ tân thủ , event triền miên !!
Thiên Long Linh Kiếm chuyển sinh chậm , hỗ trợ tân thủ , event triền miên !!