Đã Vào Game ĐƯợc Bình Thường. Các Bạn Test Game Vui Vẻ ! Mong Được Ủng Hộ !

Trang Chủ: http://tuyetkiem.linhkiem.info/home/
Đăng Ký: http://quanlytaikhoanlinhkiem.tk/
Download: (Chọn 1 trong cách links sau)

1/ http://4share.vn/f/5162656567656067/...mTLBB.exe.file
2/ https://drive.google.com/uc?id=0B3vr...xport=download
3/ http://209.126.68.22/download/LinhKiemTLBB_CayCuoc.rar

PATCH Cho Bạn Nào Đã Có Client Đại Yến!
mediafire.com/download/evxifrkfj25rs62/Patch.rar
về bỏ vào client nhé !Thông Tin Server:
~> Hướng Phát Triển: Cày Cuốc
~> Chức Năng Tương Tự FPT
~> Võ Hồn Thuộc Tính
~> Các Pet Mới
~> Nhận Phái Ở Môn Phái. -> Lưu ý: Mộ Dung Xài Không Được !!!
~> Săn TBP3 để luyện hồn thần khí. ( săn ở YTO )
~> Săn ngọc 5 ở PMP
~> Săn Skill Tiến cấp + CCHTP ở Tứ Tuyệt Trang
~> CCHTP săn ở các bos như : YVCM...........
Hình ảnh:

Thumbs up TEST - Linh Kiếm 2 - Hoả Liên Thành - Cày Cuốc - Hệ Thống Pet Mới - Luyện H
Thumbs up TEST - Linh Kiếm 2 - Hoả Liên Thành - Cày Cuốc - Hệ Thống Pet Mới - Luyện H
Thumbs up TEST - Linh Kiếm 2 - Hoả Liên Thành - Cày Cuốc - Hệ Thống Pet Mới - Luyện H
Thumbs up TEST - Linh Kiếm 2 - Hoả Liên Thành - Cày Cuốc - Hệ Thống Pet Mới - Luyện H
Thumbs up TEST - Linh Kiếm 2 - Hoả Liên Thành - Cày Cuốc - Hệ Thống Pet Mới - Luyện H
Thumbs up TEST - Linh Kiếm 2 - Hoả Liên Thành - Cày Cuốc - Hệ Thống Pet Mới - Luyện H
Thumbs up TEST - Linh Kiếm 2 - Hoả Liên Thành - Cày Cuốc - Hệ Thống Pet Mới - Luyện H
Thumbs up TEST - Linh Kiếm 2 - Hoả Liên Thành - Cày Cuốc - Hệ Thống Pet Mới - Luyện H
Thumbs up TEST - Linh Kiếm 2 - Hoả Liên Thành - Cày Cuốc - Hệ Thống Pet Mới - Luyện H
Thumbs up TEST - Linh Kiếm 2 - Hoả Liên Thành - Cày Cuốc - Hệ Thống Pet Mới - Luyện H

p/s: Gấp quá, nên từ từ bổ sung bài viết !