[MU Sài Gòn] Alpha Test Cụm Máy Chủ Bá Vương

Thông tin Game:

Thông tin Máy Chủ:
  • Tên Máy Chủ: Bá Vương
  • Kinh nghiệm: 150x
  • Tỉ lệ rơi đồ: 40%
  • Tặng cho Nhân vật khởi tạo đầu tiên 1500 điểm cộng và 50tr Zen

Thời gian chạy Alpha Test:
  • Từ 19h ngày 1/6 đến hết ngày 2/6

Phần thưởng Alpha Test:
  • TOP 1: 300.000 V.Point + 100 Ngọc Hỗn Nguyên + 10 Lông Vũ
  • TOP 2: 100.000 V.Point + 60 Ngọc Hỗn Nguyên + 5 Lông Vũ
  • TOP 3: 100.000 V.Point + 30 Ngọc Hỗn Nguyên
  • TOP 4 đến TOP 10: 30 Ngọc Hỗn Nguyên