THÔNG TIN SERVER

Website: http://volam-gamevn.com/

Diễn Đàn: http://www.volam-gamevn.com/congdong/

Trang quản lý: http://www.volam-gamevn.com/home/dk/...?page=register

Tải Game: http://www.volam-gamevn.com/home/download/


Aplates Máy Chủ Thiên Sơn 00h00 03/06/2014 , Test Full Tính Năng Mọi Chi Tiết Xem Tại Trang Chủ Hoặc Forum

Mã:
-Các tính năng nổi bật của server gồm có:
+ Nhiệm vụ Dã tẩu đa dạng, phần thưởng phong phú. Tiền Van, Exp, Item radom [ Chuẩn Vinagame ]
+ Nhiệm vụ Long Ngũ
+ Nhiệm vụ Sát thủ hàng ngày.
+ Tống kim.
+ Hệ thống POST Item kênh chat
+ Liên đấu.
+ Đính tháo bảo mật Item
+ Vượt ải.
+ Phong Kỳ
+ Xếp chồng vật phẩm
+ Phong Lăng Độ
+ Đoán Hoa Đăng
+ Nhặt quả Huy Hoàng
+ Lên cấp Vừa Phải
+ Hệ thống Auto Ingame thông minh.
+ Event Đa Dạng Theo Từng Dịp Lễ
+ Mặt nạ đầy đủ
+ Săn Boss Hoàng Kim
+ Đồ Chỉ Có (An Bang và Định Quốc . Hiếp Cốt , Nhu Tình , đồ xanh , Đồ Tím)
+ Hệ thống hổ trợ tân thủ.
+ Hút Hít Đầy Đủ.
+ Hệ Thống Skill (Skill hỗ trợ lẫn nhau) 
+ Luyện skill bằng cách train quái
+ Chuyển Sinh trở về lv 10 nhận tiềm năng, kỹ năng và Danh Hiệu , Vòng Sáng
+ Hệ thống tứ đại thành thị và 1 thôn-Ba Lăng Huyện
+ Khảm nạm , chế tạo trang bị tím , chuẩn Vingame
+ Hệ thống map luyện công theo từng giai đoạn: 30-40,40-50...
+ Hệ Thống Bang Hội
+ Tắt và mở rộng bản đồ = phím "V" ( kết hợp) hay Tab ( Mặc định)
+ Hệ Thống Khoá Rương, Mở rộng 3 rương và hành trang (NEW VERSION)
Aplates Máy Chủ Thiên Sơn 00h00 03/06/2014 , Test Full Tính Năng

---------- Post added at 09:53 AM ---------- Previous post was at 12:37 AM ----------

THÔNG TIN SERVER

Website: http://volam-gamevn.com/

Diễn Đàn: http://www.volam-gamevn.com/congdong/

Trang quản lý: http://www.volam-gamevn.com/home/dk/...?page=register

Tải Game: http://www.volam-gamevn.com/home/download/


Aplates Máy Chủ Thiên Sơn 00h00 03/06/2014 , Test Full Tính Năng Mọi Chi Tiết Xem Tại Trang Chủ Hoặc Forum
Aplates Máy Chủ Thiên Sơn 00h00 03/06/2014 , Test Full Tính Năng


---------- Post added at 10:04 AM ---------- Previous post was at 09:53 AM ----------

THÔNG TIN SERVER

Website: http://volam-gamevn.com/

Diễn Đàn: http://www.volam-gamevn.com/congdong/

Trang quản lý: http://www.volam-gamevn.com/home/dk/...?page=register

Tải Game: http://www.volam-gamevn.com/home/download/


Aplates Máy Chủ Thiên Sơn 00h00 03/06/2014 , Test Full Tính Năng Mọi Chi Tiết Xem Tại Trang Chủ Hoặc Forum
Aplates Máy Chủ Thiên Sơn 00h00 03/06/2014 , Test Full Tính Năng