Mu open ngày 5/6/2014 6/6/2014 7/6/2014 8/6/2014 9/6/2014,mu sắp open,mu chuẩn bị open,mu mới ra hôm nay,mu open tháng 6,mu sắp ra mắt,mu open ngày hôm nay,mu anphatest hôm nay,mu mới ra hôm nay,


http://mu-tamchinh.com

Muonline SS 6.8 final

CỤM MÁY CHỦ
HẢI VƯƠNG
KHÔNG BÁN ĐỒ WEBSHOP


Open Chính thức 14h00 - 5/6/2014

( tức vào lúc 2h00 chiều )

THÔNG TIN SERVER OPEN GAME

Hỗ trợ tân thủ Khi open : 5 lần rs - 400 lv - 1500 point - 10 triệu zen

• Website : http://mu-tamchinh.com mu-tamchinh.com
• Tài khoản : http://mu-tamchinh.com/taikhoan mu-tamchinh.com/taikhoan
• Diễn Đàn : http://tamchinh.diendanmu.com/forum.php
tamchinh.diendanmu.com/forum.php
• Version : Season 6.8 New Wing 2.5 + New Wing 3.5 + New Wing 4
• Cụm Máy Chủ : VDC Online
• Exp : 200x
• Drop : 30%
• Đường truyền : 1GBs
• Data Center : VDC Việt Nam
• Antihack : UGK 10.0

CƠ CẤU ĐUA TOP OPEN


• Top 3 ngày open game
• Top Chủng tộc 7 ngày
• Top 15 ngày open game

• Top bang hội 7 ngày : nhận ngay sói hoàng kim
• Top hàng tuần : 100k vpoint
• Top hàng tháng lên tới : 500k vpoint


GIỚI THIỆU VỀ PHIÊN BẢN 6.8

NEW ITEMS THẦN HIỆP SĨ 6.8


Mu open ngày 5/6 6/6 7/6, Mu sắp open 6/6/2014 7/6/2014, mu mới ra 6/6 7/6 This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

Mu open ngày 5/6 6/6 7/6, Mu sắp open 6/6/2014 7/6/2014, mu mới ra 6/6 7/6

Mu open ngày 5/6 6/6 7/6, Mu sắp open 6/6/2014 7/6/2014, mu mới ra 6/6 7/6 This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

Mu open ngày 5/6 6/6 7/6, Mu sắp open 6/6/2014 7/6/2014, mu mới ra 6/6 7/6

Mu open ngày 5/6 6/6 7/6, Mu sắp open 6/6/2014 7/6/2014, mu mới ra 6/6 7/6 This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

Mu open ngày 5/6 6/6 7/6, Mu sắp open 6/6/2014 7/6/2014, mu mới ra 6/6 7/6

Mu open ngày 5/6 6/6 7/6, Mu sắp open 6/6/2014 7/6/2014, mu mới ra 6/6 7/6 This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

Mu open ngày 5/6 6/6 7/6, Mu sắp open 6/6/2014 7/6/2014, mu mới ra 6/6 7/6

Mu open ngày 5/6 6/6 7/6, Mu sắp open 6/6/2014 7/6/2014, mu mới ra 6/6 7/6 This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

Mu open ngày 5/6 6/6 7/6, Mu sắp open 6/6/2014 7/6/2014, mu mới ra 6/6 7/6Mu Moi Ra, Mu Open, Mu Moi Ra Hom Nay, Mu Open Thang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, Mu Moi Ra Thang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, , Game Mu, Mu 2014, Mu 4/2014, 5/2014, 6/2014, 7,2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, Mu Thang 4/2014, Mu Online 2014, Mu Online , Mu Hay Nhat , Mu Online 2014 , Mu Dong Nguoi Choi , Mu Mien Phi , Mu Hot Nhat , Mu Vip , Mu Choi Lau Dai , Mu Season 6 , Mu Season 7 Mu moi ra mat - Mien phi hoan toan
Mu open 5/6, Mu moi ra 6/6, Mu moi open 7/6, Mu ra 8/6, Mu Moi Ra, Mu Moi Open, Mu Moi Ra Hom Nay, Mu Open Thang 6, Mu Open Thang 7, Mu Moi Ra Thang 8, Mu Moi Ra Thang 9, Game Mu, Mu 2014, Mu 6/2014, Mu Thang 6/2014, Mu Online 2014, Mu Online , Mu Hay Nhat , Mu Online 2014 , Mu Dong Nguoi Choi , Mu Mien Phi , Mu Hot Nhat , Mu Vip , Mu Choi Lau Dai , Mu Season 6 , Mu Season 7 Mu mới ra mắt - Miễn phí hoàn toàn

MU Open Ngày Hôm Nay 6/6 7/6 , Mu Open Ngày 6/6 7/6 Mu Mới Ra 6/6 7/6

Mu Ra Ngay 6/6 5/6,Mu Open Ngay 6/6/2014, Ngay Open 4/6 5/6 MuAnhHung.Net

mu open ngày 6/6 5/6 5/6 6/6 , mu mới ra tháng 6/2014


MuAnhHung.Net, mu open ngày 6/6 7/6 mu sắp open 4/6/2014 5/6/2014, mu mới ra 6/6 7/6

Mu open ngày 6/6 7/6 , mu open hom nay 4/6 5/6 MU MOI RA 6/6 7/6

Mu Mới Ra Open Ngày 6/6 5/6 6/6, , Mu open ngay 4/6 5/6 6/6


Mu open ngay 6/6 5/6 6/6 7/6

Mu Open Ngày 6/6 5/6 6/6 Game Mu Bom Tấn Hè 2014

Mu open ngày 6/6 5/6,Mu sắp open 5/6/2014 6/6/2014, mu mới ra 4/6 5/6 MuAnhHung.Net

Mu open ngày 6/6 5/6, Mu sắp open 5/6/2014 6/6/2014, mu mới ra 6/6 5/6
Mu Open Beta, Mu MOI RA OPEN NGAY 4/6 5/6 THÁNG 6/2014


Mu open ngay 6/6 5/6 6/6 7/6 , Mu Mới Ra, Mu Sắp Open, Mu Open Ngày 4/6 5/6 6/6 7/6

Mu mới ra hôm nay 5/6/2014 6/6/2014,Mu test hôm nay 5/6/2014