Mu open ngày 6/6/2014, Mu sắp ra ngày 6/6/2014, Mu mới ra ngày 6/6/2014, Mu open hôm nay
Mu open ngày 7/6/2014, Mu sắp ra ngày 7/6/2014, Mu mới ra ngày 7/6/2014, Mu open hôm nay
Mu open ngày 8/6/2014, Mu sắp ra ngày 8/6/2014, Mu mới ra ngày 8/6/2014, Mu open hôm nay
Mu open thang 6 2014,Mu ko webshop 2014,Mu sap open thang 6 ,Mu sắp ra tháng 6, Mu Open 2014 tháng 6/2014 ,Mu mới nhất đang alpha test , MU Alpha Test, Mu Online Alpha test, . MU anpha test , MU SS8 , MU Ex701 , MU Hay nhất đang test, Mu Mới ra , Mu Công Thành Chiến ,Mu Ko webshop 5/2014


mu-tamchinh.com


http://tamchinh.duphong.us
http://mu-tamchinh.com

Muonline SS 6.8 final

CỤM MÁY CHỦ
HẢI VƯƠNG
KHÔNG BÁN ĐỒ WEBSHOP


Open Chính thức 14h00 - 5/6/2014

( tức vào lúc 2h00 chiều )

THÔNG TIN SERVER OPEN GAME

Hỗ trợ tân thủ Khi open : 5 lần rs - 400 lv - 1500 point - 10 triệu zen

• Website : http://mu-tamchinh.com mu-tamchinh.com
• Tài khoản : http://mu-tamchinh.com/taikhoan mu-tamchinh.com/taikhoan
• Diễn Đàn : http://tamchinh.diendanmu.com/forum.php
tamchinh.diendanmu.com/forum.php
• Version : Season 6.8 New Wing 2.5 + New Wing 3.5 + New Wing 4
• Cụm Máy Chủ : VDC Online
• Exp : 200x
• Drop : 30%
• Đường truyền : 1GBs
• Data Center : VDC Việt Nam
• Antihack : UGK 10.0

CƠ CẤU ĐUA TOP OPEN


• Top 3 ngày open game
• Top Chủng tộc 7 ngày
• Top 15 ngày open game

• Top bang hội 7 ngày : nhận ngay sói hoàng kim
• Top hàng tuần : 100k vpoint
• Top hàng tháng lên tới : 500k vpoint


GIỚI THIỆU VỀ PHIÊN BẢN 6.8

NEW ITEMS THẦN HIỆP SĨ 6.8


Bom tấn mu open ngày 5/6 6/6, mu sắp open 5/6 6/6, mu mới ra 5/6 6/6 This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.


Bom tấn mu open ngày 5/6 6/6, mu sắp open 5/6 6/6, mu mới ra 5/6 6/6

Bom tấn mu open ngày 5/6 6/6, mu sắp open 5/6 6/6, mu mới ra 5/6 6/6 This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.


Bom tấn mu open ngày 5/6 6/6, mu sắp open 5/6 6/6, mu mới ra 5/6 6/6

Bom tấn mu open ngày 5/6 6/6, mu sắp open 5/6 6/6, mu mới ra 5/6 6/6 This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.


Bom tấn mu open ngày 5/6 6/6, mu sắp open 5/6 6/6, mu mới ra 5/6 6/6

Bom tấn mu open ngày 5/6 6/6, mu sắp open 5/6 6/6, mu mới ra 5/6 6/6 This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.


Bom tấn mu open ngày 5/6 6/6, mu sắp open 5/6 6/6, mu mới ra 5/6 6/6

Bom tấn mu open ngày 5/6 6/6, mu sắp open 5/6 6/6, mu mới ra 5/6 6/6 This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.


Bom tấn mu open ngày 5/6 6/6, mu sắp open 5/6 6/6, mu mới ra 5/6 6/6Mu Moi Ra, Mu Open, Mu Moi Ra Hom Nay, Mu Open Thang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, Mu Moi Ra Thang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, , Game Mu, Mu 2014, Mu 4/2014, 5/2014, 6/2014, 7,2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, Mu Thang 4/2014, Mu Online 2014, Mu Online , Mu Hay Nhat , Mu Online 2014 , Mu Dong Nguoi Choi , Mu Mien Phi , Mu Hot Nhat , Mu Vip , Mu Choi Lau Dai , Mu Season 6 , Mu Season 7 Mu moi ra mat - Mien phi hoan toan