Mình cần tìm một bạn cùng tham gia nhóm để xây dựng một số game Mu Online Điều kiện:

- Có kiến thức cơ bản về quản lý Server, sử dụng thành thạo các phương pháp remote desktop, tắt bật, khởi động game server...

- Có kiến thức sâu về Game Mu Online, có kinh nghiệm chơi, có khả năng quản lý và phát triển Game (bao gồm tổ chức sự kiện và quản lý người chơi)

- Có khả năng xây dựng và phát triển một Mu lâu dài
( bản thân mình )
mình sẽ quản lý về forum xây dựng web edit forum + seo web + spam +
mình rất cần 1 bạn tham gia với mình
Y/H: Kull_b0y_over