Jx Lôi Động Cửu Thiên

JX Private New Open Beta Ngày 15/1/2014 Lúc 17h Hôm Nay
SV :Lôi Động Cửu Thiên
Room Hamachi LoiDongCuuThien > LoiDongCuuThien15 PAs Room:123
Website: http://loidongcuuthien.webmienphi.in/
Chức Năng JX Lôi Động Cửu Thiên
+ Luyện cấp auto ingame
+ Ngựa 8x - Phi Vân - Bôn Tiêu - Phiên Vũ ( có 2 ngựa mới là Xích Long Câu - Tuyệt Địa)
Exp và Drop :
-Rate Money : Chuẩn phiên bản công thành chiến (nhưng cũng không quá thấp tầm 30 lượng ~ 50 lượng nếu ở ba lăng huyện )
-Exp Rate : Exp phân bố chuẩn VNG
-Item Drop Rate : Chuẩn phiên bản công thành chiến

Chức năng chính :
-Hệ thống bảo mật tài khoản an toàn :Mã khóa hòm đồ, Khóa bảo hiểm trang bị...
-Hệ thống nhiệm vụ : Hoàng kim , Dã tẩu phong phú đa dạng.
-Hệ thống các kỹ năng : Chuẩn.
-Hệ thống bang hội : thăng chức , đổi tên , phát lương,...
-Hệ thống liên đâu : chuẩn VNG , có shop liên đấu.
-Hệ thống chiến trường tống kim : có 3 hình thức tống kim , thuốc tống kim đầy đủ , bảng xếp hạng tống kim,...
-Hệ thống kênh chat : phân chia kênh chat , kênh chat bang hội , kênh chat tống kim , emotion đầy đủ,...
-Hệ thống hạt huy hoàng : chuẩn giờ VNG , phân loại quả theo map.
-Hệ thống Vượt Ải: Chuẩn giờ VNG.
-Hệ thống Liên Đấu : Chuẩn VNG , có shop liên đấu
-Hệ thống Công Thành Đại Chiến : Chuẩn VNG
-Hệ thống BOSS Hoàng Kim Ra Đúng Giờ

Hệ Thống Tóp Sever
Hạng 1 sever : 1 Bộ An Bang + 1 Bôn Tiêu + 10kv
Hạng 2 sever : 1 Bộ An Bang + 1 Phi Vân + 8kv
Hạng 3 sever : 1 Bộ An Bang + 1 Phi Vân + 5kv
Hạng 4 sever : 1 Phi Vân + 5kv
Hạng 5 > 10 Sever : 1 Chiếu Dạ + 3kvgt-sm
Hạng 1 Môn Phái :1 Chiếu Dạ + 1kv[/quote]