Code:

Trang Chủ : http://jxphieubac.tk/

Open Máy Chủ Phiêu Bạc Giang Hồ Lúc 20h Ngày 21/1/2014Sự Kiện Đua TOP

Code:

Top 1 : 1 Sét Bạch hổ Tùy Chọn + 1 Cọp Tùy ChọnCode:

TOP 2 : 1 Sét Bạch Hổ + 1 Phi Vũ
TOP 3 : 1 Sét Bạch Hổ + 1 Bôn Tiêu
TOP 4 : 1 Sét Bạch Hổ
TOP 5 đến 10 = 5 Lệnh bài Bạch Hổ

Sự Kiện Kết Thúc TOP Ngày 23 Tháng 1 Năm 2014 Lúc 9h Sáng

Code:

Sự Kiện Ép Bánh Tết 2014[Jx] Phiêu Bạc Giang Hồ Open 21h Ngày 21/1/2014
Code:

Hổ Trợ Máu Full Luyện Công[Jx] Phiêu Bạc Giang Hồ Open 21h Ngày 21/1/2014

Code:

Đi Tông Kim Đổi Huyền Tinh Cấp 9 Sư Dụng Học skill 15x[Jx] Phiêu Bạc Giang Hồ Open 21h Ngày 21/1/2014

Code:

NPC Thạch Đại Minh Học Kỷ Năng 15x[Jx] Phiêu Bạc Giang Hồ Open 21h Ngày 21/1/2014
Auto in game

Code:

Tống Kim
Liên Đấu
Maps Luyện đa dạng
Trung Sinh Có Danh Hiệu
Phi Phong Full VNG
Ân Hoàng Để
Maps Đai Cửu Chiến Thân Long
Phong Lăng Độ
Vượt Ải
Sát Thủ + Có Xu
skill 1x đến 6x hổ trợ nhau
Skill 9x va skill 15x Free
Trang Bị Tư Mãng , Kim Ô , Bạch Hổ
Maps Công Thành Chiến

Sự Kiên Tết 2014

Code:

Săn Boss Sát Thủ Có Xu + 1 Bánh Tết 2014
Tống Kim 2000 điểm = 1 Bánh Tết 2014
Quay Số Săn Đồ , Vật Phấm Kim Ô Lệnh Bạch Hổ Lệnh Bánh Tết 2014 x5