Đại Náo Thiên Cung Train KNB, lên cấp nhanh, không lag (Có hình ảnh)

Đại Náo Thiên Cung Train KNB, lên cấp nhanh, không lag (Có hình ảnh)

Đại Náo Thiên Cung Train KNB, lên cấp nhanh, không lag (Có hình ảnh)
Đăng ký: http://game.aiisoo.com/user/reg?Sid=12588 (Các bạn đăng ký click dùm mình luôn nhé! Mình cảm ơn!)


Vào shop 0đ: http://game.aiisoo.com/user/libao

Đại Náo Thiên Cung Train KNB, lên cấp nhanh, không lag (Có hình ảnh)

Bây giờ các bạn vào game nhận đồ ở hòm thư nhé!.
Các bạn có thể xúc tiến để nhận thêm KNB nha!