Server KimLongTruyenKy.Com không còn quá xa lạ với quí đồng đạo game thủ, với chất lượng và sự nhiệt huyết của bộ phận chăm sóc khách hàng đặt lên hàng đầu, nay theo yêu cầu của một lượng đông gamer của SV, BQT SV quyết định hỗ trợ "Cực mạnh" cho mem mới bắt kịp mem cũ sau 3 ngày Đua TOP xong!

**Thời gian tạo TK nhận hỗ trợ khủng:

-Thời gian tạo Tài Khoản để được nhận hỗ trợ:

14h 7/6 --> 14h 12/6.
-Tài khoản khi tạo sẽ mặc định danh hiệu "Siêu Phàm".

**Thông tin hỗ trợ:
Level 30 và ngựa 3x khi tham gia KimLong.
Level 40: Set Kim Phong và ngựa Túc Sương.
+Level 50: -24h x2 Exp( Bảo đảm bắt kịp mem cũ). - 1 Vạn lượng.

+Level 80: -1 Quyển BK 9x Free + 1 Lần làm NV "Truy tìm Bí Kiếp".
-5 Hoàng Thạch = 5h x2 Skill.
-2 Vạn lượng.
Level 120: 1 VLMT+ 1 TTK.
Level 150: 1 Phổ Item Xanh.(Chọn random 3 món Item xanh 6 dòng).
Ngoài ra Tân Thủ còn được nhận máu Free đến Level 120, mua máu Hỗn Hợp giá 10 lượng tại NPC Hiệu Thuốc.


**Trang chủ: http://www.kimlongtruyenky.com/

**Yahoo support (16/24): kythuat_kimlongtruyenky@yahoo.com.vn

**Diễn đàn: http://www.kimlongtruyenky.com/2014/...ac-ho-tro.html


***Thông tin cơ bản về SV CTC quen thuộc
-PB: Công Thành Chiến.
-Auto ingame, tự nhận còn thua kém nhiều sv nhưng đang ngày càng hoàn thiện.
-Kênh Chat, Kênh Bang chuẩn.

-Skill sử dụng: 9x hỗ trợ lẫn nhau, Skill 12x update sau 3 tháng.
-Item sử dụng: Trang bị xanh, AB, ĐQ, Nhu Tình, Hiệp Cốt.
-Tỉ lệ Exp, donate: cực chuẩn, Item cực kỳ có giá trị, thích hợp cho AE cày cuốc, gợi cảm giác kinh doanh.

Chức năng xin tóm tắt:
-Bang Hội, CTC dạng Tống Kim cực hot(New 2014!).
-Boss Sát Thủ, Boss HK, Kì Lân, sắp tới là Kim Mao Sư Vương
-Lôi đài hỗn chiến.
-Phong Lăng Độ(New 2014!).
-Hoa Đăng(New 2014!).
-Vận Lương, Phong Kỳ(New 2014!).
-Vượt Ải, Liên Đấu, Tống Kim quá quen thuộc.
-Chuyển sinh chuẩn VNG.
-Event Hiện Tại: [Vua Đầu Bếp] với hình thức tham gia cực kì hấp dẫn.
....Còn rất nhiều hoạt động và chức năng đang chờ các bạn phía trước, làm cả ngày luôn nghen.
Một vài hình ảnh chân thật.
[14h 7/6-->14h 12/6] KimLongTruyenKy.Com! Hỗ trợ mem mới khủng sau đua TOP PB CTC!

[14h 7/6-->14h 12/6] KimLongTruyenKy.Com! Hỗ trợ mem mới khủng sau đua TOP PB CTC!

[14h 7/6-->14h 12/6] KimLongTruyenKy.Com! Hỗ trợ mem mới khủng sau đua TOP PB CTC!

[14h 7/6-->14h 12/6] KimLongTruyenKy.Com! Hỗ trợ mem mới khủng sau đua TOP PB CTC!

---------- Post added at 02:27 PM ---------- Previous post was at 12:03 AM ----------

**Thời gian tạo TK nhận hỗ trợ khủng:

-Thời gian tạo Tài Khoản để được nhận hỗ trợ:
14h 7/6 --> 14h 12/6.
-Tài khoản khi tạo sẽ mặc định danh hiệu "Siêu Phàm".

---------- Post added 06-08-2014 at 06:34 AM ---------- Previous post was 06-07-2014 at 02:27 PM ----------

**Thông tin hỗ trợ:
Level 30 và ngựa 3x khi tham gia KimLong.
Level 40: Set Kim Phong và ngựa Túc Sương.
+Level 50: -24h x2 Exp( Bảo đảm bắt kịp mem cũ). - 1 Vạn lượng.

+Level 80: -1 Quyển BK 9x Free + 1 Lần làm NV "Truy tìm Bí Kiếp".
-5 Hoàng Thạch = 5h x2 Skill.
-2 Vạn lượng.
Level 120: 1 VLMT+ 1 TTK.
Level 150: 1 Phổ Item Xanh.(Chọn random 3 món Item xanh 6 dòng).
Ngoài ra Tân Thủ còn được nhận máu Free đến Level 120, mua máu Hỗn Hợp giá 10 lượng tại NPC Hiệu Thuốc.

---------- Post added at 11:01 AM ---------- Previous post was at 06:34 AM ----------

**Thông tin hỗ trợ:
Level 30 và ngựa 3x khi tham gia KimLong.
Level 40: Set Kim Phong và ngựa Túc Sương.
+Level 50: -24h x2 Exp( Bảo đảm bắt kịp mem cũ). - 1 Vạn lượng.

+Level 80: -1 Quyển BK 9x Free + 1 Lần làm NV "Truy tìm Bí Kiếp".
-5 Hoàng Thạch = 5h x2 Skill.
-2 Vạn lượng.
Level 120: 1 VLMT+ 1 TTK.
Level 150: 1 Phổ Item Xanh.(Chọn random 3 món Item xanh 6 dòng).
Ngoài ra Tân Thủ còn được nhận máu Free đến Level 120, mua máu Hỗn Hợp giá 10 lượng tại NPC Hiệu Thuốc.

---------- Post added 06-09-2014 at 10:01 AM ---------- Previous post was 06-08-2014 at 11:01 AM ----------

**Thông tin hỗ trợ:
Level 30 và ngựa 3x khi tham gia KimLong.
Level 40: Set Kim Phong và ngựa Túc Sương.
+Level 50: -24h x2 Exp( Bảo đảm bắt kịp mem cũ). - 1 Vạn lượng.

+Level 80: -1 Quyển BK 9x Free + 1 Lần làm NV "Truy tìm Bí Kiếp".
-5 Hoàng Thạch = 5h x2 Skill.
-2 Vạn lượng.
Level 120: 1 VLMT+ 1 TTK.
Level 150: 1 Phổ Item Xanh.(Chọn random 3 món Item xanh 6 dòng).
Ngoài ra Tân Thủ còn được nhận máu Free đến Level 120, mua máu Hỗn Hợp giá 10 lượng tại NPC Hiệu Thuốc.

---------- Post added 06-10-2014 at 08:07 AM ---------- Previous post was 06-09-2014 at 10:01 AM ----------

**Thông tin hỗ trợ:
Level 30 và ngựa 3x khi tham gia KimLong.
Level 40: Set Kim Phong và ngựa Túc Sương.
+Level 50: -24h x2 Exp( Bảo đảm bắt kịp mem cũ). - 1 Vạn lượng.

+Level 80: -1 Quyển BK 9x Free + 1 Lần làm NV "Truy tìm Bí Kiếp".
-5 Hoàng Thạch = 5h x2 Skill.
-2 Vạn lượng.
Level 120: 1 VLMT+ 1 TTK.
Level 150: 1 Phổ Item Xanh.(Chọn random 3 món Item xanh 6 dòng).
Ngoài ra Tân Thủ còn được nhận máu Free đến Level 120, mua máu Hỗn Hợp giá 10 lượng tại NPC Hiệu Thuốc.

---------- Post added at 02:01 PM ---------- Previous post was at 08:07 AM ----------

**Thông tin hỗ trợ:
Level 30 và ngựa 3x khi tham gia KimLong.
Level 40: Set Kim Phong và ngựa Túc Sương.
+Level 50: -24h x2 Exp( Bảo đảm bắt kịp mem cũ). - 1 Vạn lượng.

+Level 80: -1 Quyển BK 9x Free + 1 Lần làm NV "Truy tìm Bí Kiếp".
-5 Hoàng Thạch = 5h x2 Skill.
-2 Vạn lượng.
Level 120: 1 VLMT+ 1 TTK.
Level 150: 1 Phổ Item Xanh.(Chọn random 3 món Item xanh 6 dòng).
Ngoài ra Tân Thủ còn được nhận máu Free đến Level 120, mua máu Hỗn Hợp giá 10 lượng tại NPC Hiệu Thuốc.

---------- Post added 06-11-2014 at 07:29 AM ---------- Previous post was 06-10-2014 at 02:01 PM ----------

**Thông tin hỗ trợ:
Level 30 và ngựa 3x khi tham gia KimLong.
Level 40: Set Kim Phong và ngựa Túc Sương.
+Level 50: -24h x2 Exp( Bảo đảm bắt kịp mem cũ). - 1 Vạn lượng.

+Level 80: -1 Quyển BK 9x Free + 1 Lần làm NV "Truy tìm Bí Kiếp".
-5 Hoàng Thạch = 5h x2 Skill.
-2 Vạn lượng.
Level 120: 1 VLMT+ 1 TTK.
Level 150: 1 Phổ Item Xanh.(Chọn random 3 món Item xanh 6 dòng).
Ngoài ra Tân Thủ còn được nhận máu Free đến Level 120, mua máu Hỗn Hợp giá 10 lượng tại NPC Hiệu Thuốc.

---------- Post added at 01:04 PM ---------- Previous post was at 07:29 AM ----------

**Thông tin hỗ trợ:
Level 30 và ngựa 3x khi tham gia KimLong.
Level 40: Set Kim Phong và ngựa Túc Sương.
+Level 50: -24h x2 Exp( Bảo đảm bắt kịp mem cũ). - 1 Vạn lượng.

+Level 80: -1 Quyển BK 9x Free + 1 Lần làm NV "Truy tìm Bí Kiếp".
-5 Hoàng Thạch = 5h x2 Skill.
-2 Vạn lượng.
Level 120: 1 VLMT+ 1 TTK.
Level 150: 1 Phổ Item Xanh.(Chọn random 3 món Item xanh 6 dòng).
Ngoài ra Tân Thủ còn được nhận máu Free đến Level 120, mua máu Hỗn Hợp giá 10 lượng tại NPC Hiệu Thuốc.