http://thienlonghanoi.net/
BQT xin thông báo,

BQT xin thông báo,
Để phục vụ tốt cho game phát triển , chúng tôi ra thêm chức năng hỗ trợ Tân Thủ 100.000 Point cho những tài khoản mới tham gia game.

Điều Kiện nhận Point như sau:

- Tài khoản game phải mới, chưa chuyển sinh lần nào.
- Khi tạo tài khoản xong các bạn phải nhận Môn Phái trước khi nhận Point từ NPC hỗ trợ


Lưu ý:

- Khi nhận Point xong không được đổi Môn Phái.


Sau đây là hướng dẫn nhận Point Tân Thủ:
http://tlhanoics.zapto.org:2233/ids2...ail.php?id=183

---------- Post added at 05:20 PM ---------- Previous post was at 08:41 AM ----------

Game hay, Admin nhiệt tình, dô nào cả nhà