Mình Chỉ là Member Sever Nhưng Rất Tâm Huyết Và Ủng Hộ Sever
Sever có rất Nhiều Hoạt Động Anh Em tham Gia Tìm Hiểu , Mình Bảo Đảm Hay
Ai Tham Gia pm : QuanTT22 Không Chỉ ADmin Hỗ trợ Mình Cũng Sẽ Hỗ Trợ Thêm Cho Các Mem Mới các Bạn Cùng Tham Gia NHé
Không chỉ những đại gia nap tiền vào mới có thể khủng, những bạn may mắn còn có thể khủng hơn,

web: http://volamhaokiet.com/
4rum : http://4rum.volamhaokiet.com/

Hướng dẫn 1 số cách farm tiền như sau.

1. Boss Sat Thủ 8X, ngày 8 con,
-- May mắn nhận đc.
+ Lam Thủy Tinh,
+ Lục Thủy Tinh,
+ Từ Thủy Tinh,
+ Tinh Hồng Bảo Thạch,
+ Võ Lâm mật tịch
+ Tẩy tủy kinh.
+ Đồng Xu (Đặc biệt),

2. Boss Sat Thủ 12X, ngày 8 con,
-- May mắn nhận đc.
+ Lam Thủy Tinh,
+ Lục Thủy Tinh,
+ Từ Thủy Tinh,
+ Tinh Hồng Bảo Thạch,
+ Võ Lâm mật tịch
+ Tẩy tủy kinh.
+ Đồng Xu (Đặc biệt),

3. Liên đấu
-- May mắn nhận đc. (Ko win vẫn có thể nhận, có thể cả 2 ng cùng đc nhận.)
+ Võ Lâm mật tịch
+ Tẩy tủy kinh.
+ Đồng Xu (Đặc biệt),
+ Mảnh Phiên Vũ

p/s: chắc chắn có bạn cho nhiều nick vào farm may mắn.

4. Tống kim
-- May mắn nhận đc khi giết nguyên soái
+ Tiên thảo lộ
+ Võ Lâm mật tịch
+ Tẩy tủy kinh.
+ Đồng Xu (Đặc biệt),

--
Sau này sẽ tiếp tục update thêm event và boss khi các bang hộ đã đc thành lập để ganh đua!